2019 m. balandžio 24 dieną Vilniaus lopšelyje-darželyje „Sakalėlis“ šventėme šv. Velykas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

2018 m. balandžio 3 dieną Vilniaus lopšelyje-darželyje „Sakalėlis“ šventėme šv. Velykas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

2016 m. Velykinė šventė „Velykų bobute, duok man margutį“

Pažadinus, kas buvo užmigdyta,
Velykų saulė patekėjo rytą,
Prikėlė žolę, medį, plukės žiedą,
Ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda
 

 Kovo 29 dieną Vilniaus lopšelyje-darželyje „Sakalėlis“ šventėme Šv. Velykas. Šiai šventei ruošėmės iš anksto: vaikai spalvino margučius. Antradienio rytą  pavasariškai papuošta muzikos salė sukvietė visų grupių vaikučius pasidžiaugti mažosiomis velykėlėmis, paridenti margučius.Vaikus maloniai pasitiko Velykė ( Vyresnioji auklėtoja Jolanta Sinkevičienė ). Ji supažindino vaikus su Velykų šventės tradicijomis. Velykė atvyko ne viena – ją atlydėjo kiškutis  ( auklėtoja Jolanta Šymianecienė ) ir viščiukas ( ugdytinis Ignas).  Šventę vainikavo  smagios dainos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė pavaduotoja ugdymui Irena Viršilienė

 

…………………………………………………………………………………………………………………….

Dėkojame „Girinukų“ grupės ugdytiniams ir vyresniajai auklėtojai Renatai Kazėnienei dalyvavusiems   „Naisių vasara“   konkurse  „Velykėlės“.

"Girinukų" grupės margutis

 

Vyresnioji auklėtoja Renata Kazėnienė su ugdytiniais

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Visų grupių vaikučiai ruošėsi artėjančiai Velykų šventei. Ugdytiniai piešė, klijavo, aplikavo, o vėliau puošė savo darbeliais salę artėjančių švenčių proga.

Margučių“ parodėlė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

" Pelėdžiukų' grupė

 

"Girinukų" grupė

 

"Boružėlių" grupė

   

 

„Geniukų’ grupė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
        Balandžio 2 dieną pedagogų  etno- muzikinė- teatrinė kūrybinė grupė, 
    pakvietė ugdytinius, auklėtojas ir tėvelius pasidžiaugti Velykomis.
    Ta proga buvo pristatyta Velykinė vieno veiksmo pjesė  “Zuikių margučiai“.
    Scenarijaus autorė  meninio ugdymo pedagogė Marija Jonilienė.
    Dėkojame visiems vaikučiams ir tėveliams dalyvavusiems šventėje.
 
 
 Akimirkos iš Velykų šventės
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šarka - vyresnioji auklėtoja Jolanta Sinkevičienė

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zuikienė - Vyresnioji auklėtoja Jovita Augulienė

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zuikutis Greitutis -vyresnioji auklėtoja Laimutė Malinauskienė

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zuikis tėtė - vyresnioji auklėtoja Dalia Žukauskienė

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ežys - vyresnioji auklėtoja Nijolė Simanavičienė

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lapė - vyresnioji auklėtoja Stefanija Juodelienė

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelėda - vyresnioji auklėtoja Stanislava Borouchina

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nušvito, pakvipo  pyragais laukai!-
Žibutėm ir plukėm pražys tuoj miškai.
Kam moja kiškučiai? Ir pempės kam klykia?
Kraitelę margučių jums neša Velykė!
 

Velykų bobutė - auklėtoja metodininkė Irena Viršilienė

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šventei žaismingumo suteikė ugdytinių deklamuojami eilėraštukai,
atliekamos lietuvių liaudies dainos ir smagūs su tėveliais šokiai.
 

Gustė " Boružiukų" grupė

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Vyturiukų " grupės ugdytiniai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Girinukų" ir "Pelėdžiukų" ugdytiniai

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegul Jūsų namus aplanko liksmas saulės zuikutis, pirmųjų pavasarinių gėlių kvapas,
o kartu su numargintais margučiais- STIPRYBĖ, MEILĖ IR DŽIAUGSMAS!
 
Etno- muzikinės- teatrinės grupės narė Irena Viršilienė