„Boružiuko Mikučio nuotykiai“

 

Nėra nieko nuostabesnio, kai vaikutis turi draugą, kuriuo visiškai pasitiki, kurį gali priglausti, pamyluoti, sekti pasakas, dainuoti daineles. Su kuriuo gali žaisti, gaminti valgį, kartu maudytis, statyti namelius.

Tokiu draugu tapo, mūsų grupės simbolis,  boružiukas Mikutis. Jis keliavo iš šeimos į šeimą, teikdamas labai daug džiaugsmo, ne tik vaikams, bet ir vyresniems šeimos nariams.

Kaip sunku būdavo atsisveikinti…

Ir štai, po metų,  Mikutis grįžo…. Grįžo linksmas, smagus, pasiilgęs savo draugų, su naujomis kūrybinėmis idėjomis. Jis vaikučiams pakuždėjo, kad norėtų, išeidamas iš kiekvienos šeimos, išsinešti prisiminimui po draugą.

Na ir prasidėjo kūrybinis procesas. Padedant šeimos nariams, vaikai kūrė, lipdė, siuvo ir dar visokių įvairybių darė, kol būdavo padarytas draugas. O dar ir vardą reikėdavo sugalvoti. Ir kokių tik jų nebuvo.. Metų gale surengėme parodėlę. Išleidome knygutė „Boružiuko Mikučio nuotykiai“, Power Point programa, tėvams ir bendruomenei, padarytas šio projekto pristatymas.

Projektas: „Ilgalaikio kūrybinio projekto integravimas į ugdymo procesą“sėkmingai įvykdytas.

Tikslas: saugus, mąstantis, laisvas, iniciatyvus, kūrybingas ir atsakingas vaikas. Mokantis dalintis idėjomis, gerumu, žvelgiantis i pasaulį be pykčio ir besidžiaugiantis tuo, kas mus supa.

 
„Boružiukų“ gr. ugdytiniai. Auklėtojos metodininkės: Irena Zubrienė ir Jolita Ivaškevičienė
 
 
 
(Kairėje) Logopedė metodininkė Andžela Merkienė
 
 
 
O štai čia ir pats Mikutis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auklėtoja metodininkė Jolita Ivaškevičienė
 
Ugdytinės : Beatričė ir Liepa
 
 
Ugdytinė Martyna
 
 
Ugdytinė Rustė
 
 
Ugdytinė Evelina
 
 
Ugdytinė Beatričė
 
 
Paroda
 
 
 
 
 
Knygutė
 
 
Taip pat projektas buvo pristatytas Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos konferencijoje „Kūrybiškumo ugdymo galimybės ir integracijos formų sklaida ikimokykliniame ugdyme.“
 
 
 
Auklėtoja metodininkė Irena Zubrienė
 
 
 
Auklėtoja metodininkė Jolita Ivaškevičienė
 
 
 Parengė pavaduotoja ugdymui Irena Viršilienė
 
……………………………………………………………………………………………………………..

 IŠSKIRTINIS AUKLĖTOJOS TALENTAS

 

Darželio parodos  galeriją papuošė auklėtojos Irenos Sabolevskajos tapyti  paveikslai.

               Kiek daug telpa mažame žodyje LIETUVA. 

       Istorijos verpetuose tu buvai skaudinta, parduota, išduota, tremta, kalinta, bandanti keltis ir vėl klupusi, bet niekada nepraradusi pamatinių vertybių. Dabar esi atgimusi, bandanti stiprėti, jaustis visaverte…

      Gimtadienio proga linkiu tau, Lietuva, daugiau niekada nepatirti išdavysčių, destrukcijos, niekada neprarasti vilties ir tikėjimo. 

      Gal nebūtų tiek daug patirta skausmo ir praradimų, jeigu praeities šimtmečių didieji valdovai: karaliai ir kunigaikščiai būtų žengę ne platyn nuo jūrų iki jūrų, o gilyn ir stipryn.

      Būk palaiminta Lietuva!!!

 Auklėtoja Irena Sabolevskaja

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 …………………………………………………………………………………………………………….
 

Mano darščiosios rankos

 
 
„Girinukų“ grupės vyresnioji auklėtoja Renata Kazėnienė
 
 
Miške medžių daug, tačiau  dviejų tokių pat nerasime. Kiekvienas žmogus turi savo stiprybės ir tvirtybės valandas. Kiekvieno žmogaus vidiniame pasaulyje esti ne tik dosniai atvertų, bet ir sandariai užsklęstų menių.
 
 
 
 
 
Dėlionė “ Sakalėlis“ autorė Renata Kazėnienė (2016m.)
 
 
 
 
Kazytės ir Kaziuko autorė Renata Kazėnienė (2016 m.)
 
 
 
Kurdama grupės aplinką, įvairius teatro veikėjus, galiu realizuoti savo vaizduotėje gimusias vizijas…
 
 
 
Siuvinėtas grupės simbolis „Girinukas“
 
 
 
 
Miško karalystė“
 
 
 
 
 
„Gaidelis giedorėlis“
 
 
Trobelė miške
 
 
 
„Raudonkepuraitė“
 
 
„Ančiukas“
 
 
 
„Beržo suolelis“
 
 
 
„Girinis“
 
 
„Darni šeimynėlė“
 
 
 
 
„Ančiukai“
 
„Meškutė ir pelėda“
 
 
 
„Karvutė“
 
“ Girinukų“ grupės aplinka
 
 
 
 
Lėlių teatras- džiaugsmas ir erdvė kūrybai
 
 
„Teatro veikėjai“
 
 
 
 
Teatras turi didžiulį poveikį auklėjant ugdytinius.Vaidyba – viena iš meno formų, padedančių atsiskleisti vaikų saviraiškai, kūrybiškumui, fantazijai, vaizduotei. Ši veikla vaikams suteika daug teigiamų emocijų, nes grupėje  „gyvena“ pamėgtų pasakų  kerojų kaukės ( laputė- kumutė, kiškis – piškis, meškiukas – rudnosiukas ir t.t.), įvairūs megzti  veikėjai.
 
 
 
„Laputė“
 
 
 
 
„Lapinas’
 
 
„Voveraitė“
 
 
 
„Kiškutis“
 
 
 
„Karvutė“
 
 
„Meškutė“
„Meškiukas“
 
„Ožkelė“
 
 
 
„Ožiukas“
 
 
 
„Gaidelis“
 
 
„Ežiukas“
 
 
„Viščiukas’
 
 
„Šuniukas“
 
 
 
 
 
„Vilkelis“
 
 
 
 
 
 
 
 
„Avytė“
 
 
„Genelis“
 
 
 
„Paukštelis“
 
 
 
Užgavėnių kaukė
 
 
Širmasis žirgelis
 
 
 
 
Bėrasis žirgelis
 
 
Šyvis
 
 
Sartis
 
 
 
Veikėjai iš spektaklio „Gedimino sapnas“ (Gedimino žirgas, mergaitė, tarnas, žynys, pilies statytojai)
 
Parengė pavaduotoja ugdymui Irena Viršilienė