Vasario 16-oji – ypatinga šventė visai Lietuvai, neišskiriant ir pačių mažiausiųjų. Lopšelis- darželis „ Sakalėlis“  iškilmingai paminėjo šią Lietuvai svarbią datą.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ugdytiniai nešini trijų spalvų vėliavėlėmis, rinkosi į papuoštą salę.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giedamas Valstybės himnas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gražiausi žodžiai Lietuvai.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Įstaigoje  vyko pilietiškumo ir tautiškumo ugdymo savaitė, kurios tikslas – ugdyti vaikų tautinę savimonę,

norą pažinti tautos kultūrą ir tradicijas.

 
 Parengė Vilniaus lopšelio-darželio „Sakalėlis“ direktorės pavaduotoja ugdymui Irena Viršilienė