„Lietuvos  valstybės atkūrimo dienosrenginio akimirkos (2016 m.)

Lietuvos valstybės atkūrimo diena  lopšelyje-darželyje „Sakalėlis“ buvo paminėta vasario 15 dieną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šventiškai pasipuošę ugdytiniai, nešini vėliavėlėmis, rinkosi į papuoštą salę.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šventę pradėjome pagarbiai išklausydami Lietuvos himną.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visus sveikino renginio vedančioji vyresnioji auklėtoja Dalia Žukauskienė ir „Girinukų“ grupės ugdytiniai.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daug gražių jausmų išlieta šokant liaudiškus ratelius.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visus sveikinimus girdėjo ne darbuotojai, vaikučiai, bet ir tėveliai.

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daug gražių jausmų išlieta deklamuojant, dainuojant dainas apie Lietuvą. Buvo smagu, iškilminga ir gera. Vasario 16 – osios šventė dar labiau mus įkvepia naujiems darbams, skatina ugdyti pilietiškumą, tradicijų puoselėjimą.

 

 Parengė pavaduotoja ugdymui Irena Viršilienė