…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2016 m. lapkričio 9 d.  9. 30 val. darželyje  vyko praktinis  seminaras „Emocinio intelekto ugdymas vaikų darželyje“

(RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ ASOCIACIJA „SVEIKATOS ŽELMENĖLIAI)

Emocijos gimsta tam, kad žmogui pranešti gerą arba blogą žinią.

Geros emocijos praneša, kad žmogus juda teisinga kryptimi, patenkina savo poreikius.

Blogos – kad jam nereikia ten, kur jis juda, ten jis  poreikių nepatenkins.

Po ugdytinių pasirodymo,  pranešėja meninio ugdymo    pedagogė ekspertė Marija Jonilienė pristatė pranešimą

   “Vaiko emociniai išgyvenimai muzikinėje  veikloje“.

 

"Tai moliūgas moliūgėlis". Pranešėjos: auklėtoja metodininkė Jovita Augulienė, vyresnioji auklėtoja Jolanta Šymianecienė.

 

"Kai atveri fantazijai duris". Pranešėja auklėtoja metodininkė Irena Orechovienė

 

 

Nuotaikingas "moliūgų" pasirodymas.

 

 

Vėliau buvo rodoma  inscenizacija „Kiškio daržas“

Vaidino lopšelio – darželio „Sakalėlis“pedagogės ir „Drugelių“ gr.     ugdytiniai

 

Kiškis - vyresnioji auklėtoja Renata Kazėnienė

 

Briedžiai-vyresnioji auklėtoja Vilija Braslauskienė ir auklėtoja metodininkė Jovita Augulienė

 

Laputė- vyresnioji auklėtoja Jolanta Šymianecienė

 

Vilkas - auklėtoja metodininkė Irena Zubrienė

 

Paukštelis- auklėtoja Laima Pavlovskienė

 

Bitutės - Milda ir Brigita

 

 

 Parengė pavaduotoja ugdymui Irena Viršilienė

 

………………………………………………………………………………………………………….

„ŽAIZDAMI   KELIAUJAME   Į   TYLIUKŲ   ŠALĮ“

Praktinis seminaras Vilniaus miesto lopšelyje- darželyje “ Sakalėlis“

2013 m. kovo 19 dieną šioje įstaigoje  vyko praktinis seminaras, kurio metu pristatėme projektą „Žaizdami keliaujame į Tyliukų šalį“. Norinčiųjų dalyvauti skaičiumi pačios nustebome, nes buvo nesitikėta ir kartu smagu, kad taip kolegės iš kitų miestų, miestelių ir rajonų susidomėjo mūsų pateikta tema.

    Renginio pradžioje buvo pristatyta  muzikinė diskusija, kurios metu vaikai per muziką ir judesį bandė atskleisti, kokia sunki kova vyksta norint nugalėti triukšmą.

     Vyresnioji auklėtoja Rasa Andrejeva pristatė projekto atsiradimo idėją, kilusią problemą, tikslus ir sprendimo būdus. Pranešėja  pabrėžė, kad projekto pagrindinis tikslas buvo gerinti vaikų kultūrą grupėje, suprasti vienas kitą, išmokti būti šalia vienas kito, išvengti konfliktų, kuriuos sukelia triukšmas.

   Žodinius pranešimus pristatė darželio pedagogės : vyresniosios  auklėtojos Irena Orechovienė ir Jovita Augulienė bei auklėtoja metodininkė Jolita Ivaškevičienė. Pranešimų metu buvo atskleisti emocinės vaiko sveikatos gerinimo  būdai, pateikti relaksaciniai metodai, kurie naudojami darželyje įvairių veiklų metu (glostomieji masažiukai, pirštukų mankštelė, kvėpavimo ir mimikos pratimai) išaiškinta jų nauda vaiko sveikatai. Suprantamai išdėstyta medžiaga, koks triukšmas kenkia žmogui, pateikti siūlymai kaip išvengti buitinio triukšmo, priminta judraus žaidimo, kaip netradicinio žaidimo rūšys, būdai ir organizavimo metodika.

   Praktinės veiklos metu glostomųjų masažiukų naudą ir atlikimo techniką atskleidė vyresnioji auklėtoja Rasa Andrejeva su priešmokyklinės grupės ugdytiniais. Labai įdomiai, išradingai ir nuotaikingai vyresnioji auklėtoja Irena Orechovienė atliko pirštukų mankštelę su 3-4 m. vaikučių grupele, o vyresnioji auklėtoja Jolanta Sinkevičienė su vaikučiais pratęsė auklėtojos metodininkės Irenos Viršilienės jau įvykusio projekto “ Mažytis gamtos stebuklas  - linksmieji akmenukai“ dalelę apie akmenėlius. Pedagogė parodė viešnioms kaip galima išradingai žaisti su akmenukais judrų žaidimą ir organizuoti estafetes.

   Susirinkusioms viešnioms labai patiko pačioms pajudėti ir pažaisti žaidimą „Judančios statulos“.  Pasak  „Sveikatos želmenėliai“ asociacijos prezidentės Danutės Jakučiūnienės, toks judėjimas skatina pusiausvyrą, o ne tik savo kūno supratimą, pajautimą.

  Renginio metu buvo pristatytas tyrimas, kuriuo norėta išsiaiškinti pedagogų ir tėvelių nuomonę, kaip jie reaguoja į triukšmingą vaikų elgesį, ar triukšmingas vaikas dirgina suaugusiuosius, ar pedagogo darbas nukenčia dėl triukšmingos vaikų grupės.

   Tyrimas atskleidė, kad per didelis vaikų skaičius blaško pedagogą, trukdo susikaupti, tačiau dauguma pedagogų geba pasiūlyti vaikams įvairios ir įdomios veiklos triukšmui grupėje malšinti (lanksto iš popieriaus, žaidžia su gamtinėmis medžiagomis, kuria pasakas ir t.t.).

  Apžvelgus tyrimo rezultatus buvo pateiktos išvados, kad jau ikimokykliniame amžiuje reika vaikučius pradėti mokyti vengti triukšmo, nustatyti tam tikras ribas, į auklėjimo ir problemų sprendimo procesą įtraukti ir tėvelius, o pedagogams stengtis ieškoti, surasti ir įgyvendinti kuo „netradiciškesnius“ būdus triukšmo malšinimui grupėse.

  Renginio pabaigoje labai malonu buvo išgirsti malonius, nuoširdžius žodžius iš svečių, ypatingai gražūs atsiliepimai mus nudžiugino iš asociacijos prezidentės Danutės Jakučiūnienės lūpų.

Džiaugsmingos akimirkos iš seminaro

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilniaus miesto lopšelyje darželyje keletą mėnesių buvo vykdomas projektas “Žaisdami keliaujame į Tyliukų šalį”, kurio iniciatorė viena iš darželio auklėtojų R. Andrejeva.  Projekto tikslas buvo išpręsti problemas (mušimasis, rėkimas, agresija), kurias sukelia didelis triukšmas vaikų grupėje. Išmokti suprasti savo ir kitų emocijas, išmokti bendrauti vienas su kitu,sugebėti judrią veikląpakeisti  ramia veiklą.  Projekto vykdymo etapai, atrasti sprendimo būdai, atliktos pedagogų ir tėvelių apklausos rezultatai, išsamūs pranešimai buvo pristyti Lietuvos ikimokyklinių įstaigų “Sveikatos želmenėlių” asociacijos nariams bei įstaigos tėveliams. Pranešime”Vaiko emocinė sveikata ir jos stiprinimas taikant relaksacinius žaidimus” auklėtoja I. Orechovienė pabrėžė, kad vaiko sveikata priklauso nuo gerų emocijų. Emocijos ir tai kaip jas rodo vaikai – tai lyg kelio ženklai  tiems, kas juos supa ir, žinoma, – jiems patiems. Emociškai ir fiziškai sveikas vaikas yra ramus, patenkintas, pasitiki savimi ir kitais, noriai bendrauja su kitais vaikais, nejaučia baimės, pykčio, myli artimus žmones, jaučiasi laisvas, yra draugiškas, sveiko vaiko miegas gilus, jis retai serga arba išvis neserga lėtinėmis ligomis, greitai neperšąla ir nepavargsta.  Pedagogė patarė teigiamoms emocijoms skatinti naudoti neįprastus relaksacinius būdus: kvėpavimo pratimus, pėdų ir pirštukų mankšteles, savimasažus.  Savimasažo  pradmenų abėcėlę praktiškai pademonstravo auklėtoja R.Andrejeva su savo ugdytiniais, kuri jau daugiau kaip pusę metų praktikuoja šį vaikų raminimo, relaksacijos metodą ir teigia, kad toks masažas vaikus apramina, suteikia daug teigiamų emocijų, o taip pat vysto mąstymą, kalbą ir smulkiąją motoriką. Auklėtoja J. Ivaškevičienė savo pranešime “Triukšmas…kenkia ar padeda?“ pabrėžė, kad  mūsų kasdienybė pilna triukšmingų kaimynų, burzgiančių automobilių, muzikos, televizoriaus garsų, šunų staugimo, o  20 proc. mūsų blogos savijautos priklauso nuo supančios aplinkos, kuri vis labiau tolsta nuo natūralios. Vienas iš greičiausiai kintančių aplinkos rodiklių – triukšmo lygis, kuris per paskutinius 15-20 metų padidėjo net 2 kartus. Ilgai veikiant intensyviam triukšmui, vystosi centrinės ir vegetacinės nervų sistemos funkciniai sutrikimai. Triukšmas sukelia galvos skausmus, svaigimą, cypimą ausyse, nemigą, pablogėja atmintis, dėmesys, orientacija. Tyrimais nustatyta, kad triukšmas, kaip ilgai veikiantis lėtinis stresas, organizme sukelia įvairius sutrikimus. Triukšmas labai veikia vaikus. Vaikų klausa yra jautresnė triukšmui, todėl ji greičiau ir lengviau pažeidžiama. Vaikai ne tik gyvena triukšmingoje aplinkoje, bet ir patys triukšmauja. Pedagogė pateikė keletą patarimų, kurių laikantis galima sumažinti triukšmo lygį vaikų grupėse ir priminė, kad saugojantis nuo žalingos triukšmo įtakos sveikatai, taikomos priemonės turi būti nukreiptos į triukšmo lygio mažinimą,gerai pailsėjus tyloje, klausos nuovargis paprastai praeina. O auklėtoja J.Augulienė savo pranešime “Netradiciniai žaidimai“  paaiškino žaidimo svarbą vaiko gyvenime(pagrindinė ikimokyklinuko veikla) ir priminė, kad žaidimas vaikui tai – kūrybos laisvė, teigiamos emocijos, netikėti atradimai. Supažindino su žaidimų rūšimis (vaidybiniai, judrūs, siužetiniai ir t.t) ir organizavimo ypatybes (užduotis – veiksmai – taisyklės). Taip pat pasiūlė pedagogams ir tėveliams žaisti su vaiku kuo įvairesnius žaidimus, naudojant gamtines medžiagas (pagaliukus, konkorėžius, kaštonus, akmenukus), kurti (eilėraščius, pasakojimus, pasakas), daug kalbėtis naudojant įvairius metodus ( „minčių lietus“,“ ledlaužis“ ) ir taip pat skatinti vaikus judėti(žaisti lauke, grupėje, išnaudoti įstaigas, namų patalpas). Auklėtojos R. Andrejevos apklausos rezultatai parodė, kad daugumą tėvelių ir pedagogų trikdo vaikų triukšmas ir, kad  suaugusieji imasi pokalbio metodo, aiškinantis apie triukšmo žalą žmonėms. Apklausa parodė, kad suaugusieji per didelį vaikų triukšmą malšina įtraukdami vaiką į įdomią veiklą (žaidžia stalo žaidimus, lipdo, lanksto iš popieriaus, dėlioja įvairius paveikslėlius iš gamtinės medžiagos). Taigi atsižvelgus į vykusio projekto eigą ir apklausos rezultatus galime teigti, kad vaikus reikia mokyti vengti triukšmo jau ikimokykliniame amžiuje ir kuo daugiau į ugdymo ir auklėjimo procesą įtraukti vaikų tėvelius, stengiantis atrasti netradicinių žaidimų mūsų mažiesiems „triukšmadariams“ .

Vyresnioji auklėtoja Rasa  Andrejeva