Direktorė – Zita Buitvydienė, II vadybinė kategorija
Aukštasis ŠPI Nr.104792,1977 m. (darbo stažas 42 m.)
Priėmimo valandos:

  • Pirmadieniais 7.00 – 9.00 val.
  • Trečiadieniais 16.00 – 18.00 val.

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams – Danguolė Grušauskienė

  Aukštasis VGTU Nr. 005224, 2003 m. ( darbo stažas 30 m.)  

 Edukologijos Magistro laipsnis Nr. 6 005933,2006 m.

 Šiaulių universitetas  Nr.0000784,2016 m.

                                                                                                                                                  

Dietistė – Ona Rakauskienė  

 Vilniaus medicinos mokykla. BT Nr.316204, 1981 m.

  Įstaigos tarybos pirmininkė – 

Nijolė Kuftina  (vyresnioji mokytoja)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               metodininkė)                                                                                                                                                                                                                                                               A.

  Nariai:

1. Z. Buitvydienė -(direktorė )

2. Z. Lizdenienė -(ikimokyklinio ugdymo mokytoja)

3. R. Davidavičienė – (ikimokyklinio ugdymo mokytoja)

4. A. Matuzevičienė -(logopedė metodininkė)

 

Tėvų atstovai:

  • Narbutienė
  • V. Ignotas

 

Darželyje yra 12 skirtingo amžiaus vaikų grupių:

  • 2 arba 3 – lopšelio ( 2 -3 m.)grupės;
  • 3 arba 4 – bendros paskirties (3 -5 m.)grupės;
  • 1 arba 2 – priešmokyklinės grupės (6 -7 m.);
  • 2 – spec. poreikių grupės su kalbos sutrikimais (3 -7 m.);
  • Sąrašinis vaikų skaičius – 227;


Vadovams suteikta II–ra vadybinė kvalifikacinė kategorija (2008 m.)

Vadovams suteikta II–ra vadybinė kvalifikacinė kategorija (2016 m.)