Informacija apie vaikus, nelankiusius įstaigos

39 punktas

tevu pateisinimo del vaiko ligos pavyzdys

 

……………………………………………………………………………………………

INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinukams  organizuojami nemokami pietūs .Tėvams prašymų dėl priešmokyklinukų  nemokamų pietų teikti nereikia.

  1. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos2021 m. birželio 23 d. sprendimą Nr. 1-1024 „Dėl Tarybos 2019-06-19 sprendimo Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ pakeitimo;
  2. 2019 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ aktualią redakciją nuo 2021-07-01.
  3. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus2019 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 30-90/19 „Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo“ aktuali redakcija nuo 2021-09-01.

 

………………………………………………………………………………………………………………………

TĖVELIŲ  DĖMESIUI !

Jeigu vaikas pajautė nors kokį  ligos požymį (atsirado sloga, skauda pilvą ar kt.) būti sąmoningiems ir nevesti vaiko į darželį;

Jeigu šeimos nariui (tėvams, sesėms , broliams) pasireiškė  ligos požymiai, taip pat nevesti į darželį.

Jeigu nors vienas šeimos narys izoliacijoje, nevesti vaiko į daržel

Būkime sąmoningi, saugokime vieni kitus.

Direktorė

 

…………………………………………………………………………………………………………………….

TĖVELIŲ, DARBUOTOJŲ IR KITŲ ASMENŲ  DĖMESIUI !

DĖL GYVENTOJŲ    PAJAMŲ  MOKESČIO DALIES SKYRIMO PARAMAI

LOPŠELIS-DARŽELIS SAKALĖLIS YRA PARAMOS GAVĖJAS

Prašytume pateikti formą FR0512  Versija  04  elektroniniu būdu,

(patogiausias būdas per EDS https://deklaravimas.vmi.lt)

Lopšelio- darželio SAKALĖLIS kodas: 190033314, gavėjo tipas: 2 ,

1,2% galima skirti iki pasirinkto laikotarpio( 2020m., 2021m., 2022m.)

Administracija                         

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

Aktualūs pakeitimai skiriant pajamų mokesčio dalį paramai:

Įgyvendinus mokesčių reformą, nuo 2019 m. 1,289 karto (iki mokesčių) padidintas darbo užmokestis, taip pat pakeistas gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas, todėl pasikeitė ir gyventojų paramai skiriamos GPM dalys:

*Paramos gavėjams ( FR0512 forma ) bus galima skirti iki 1,2 procento GPM (anksčiau buvo 2%)

Nuo 2022 m. sausio 1 d. keičiasi prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams pateikimo tvarka. Prašymus gyventojai galės pateikti tik elektroniniu būdu per EDS. Jau dabar labai svarbu, kad popierinius prašymus teikiantys gyventojai išbandytų e. būdą ir įgustų teikti prašymus per EDS. (patogiausias būdas per EDS https://deklaravimas.vmi.lt),

Savo ruožtu Valstybinė mokesčių inspekcija, skatindama pajamų mokesčio dalį skirti elektroniniu būdu, užtikrins specialistų pagalbą visiems prašymus teikiantiems gyventojams (ir/ar gyventojų  grupėms).

Aktualią informaciją, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus bei parsisiuntimui skirtas VMI parengtas vizualines priemones galite rasti ir specialioje VMI svetainės skiltyje, kuri bus nuolat pildoma.

Kilus papildomiems klausimams, visuomet galite kreiptis į VMI specialistus atvykus į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių ar paskambinus telefonu 1882 / +370 5 260 5060.

 

Lopšelis- darželis “Sakalėlis”

S.Stanevičiaus-86, LT-07105,Vilnius.

Įstaigos kodas: 190033314

……………………………………………………………………………………………………………………………………

TĖVELIŲ DĖMESIUI!!

Labai prašome tėvelių: jei galite nevesti savo vaiko į darželį – taip ir padarykite. Rekomenduojama ateiti į ugdymo įstaigas tik tiems vaikams, kurių tėvai negali dirbti nuotoliniu būdu ir užtikrinti priežiūros namuose. Pirmiausia tai gydytojai ir vidaus reikalų sistemos darbuotojai. Situacijos šeimose labai skirtingos, bet tikime mūsų žmonių sąmoningumu ir atsakomybe. Jei tik įmanoma, pasilikite namuose.

…………………………………………………………………………………………………………………

Apie sąskaitų už ugdymą gavimą elektroniniu paštu.

 

Vilniaus miesto darželių informacinės sistemos skiltyje „Sąskaitos“ reikia pažymėti varnelę, kuria tėvai išreikš savo sutikimą gauti sąskaitas už ugdymą elektroniniu paštu.Atkreipiame dėmesį, kad el. sąskaitos bus gaunamos tik tuo atveju, jei tėvai skiltyje pažymės varnelę. Elektroninės sąskaitos bus siunčiamos sistemoje nurodytais kontaktais, todėl prašome informuoti tėvus,kad būtinai patikrintų nurodytus kontaktinius adresus, ar jie nepasikeitę. Jei duomenys pasikeitė, būtina juos atnaujinti.

 

Tėvai (globėjai, rūpintojai)sąskaitas už ugdymą gali gauti elektroniniu paštu.

 

Pateikiame darželių informacinės sistemos ekranvaizdį, kuriame aiškiai pavaizduota, kur tėvai turėtų uždėti varnelę, norėdami gauti sąskaitas už ugdymą el. paštu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Informacija apie mokinio sveikatos pazymejima_tevai_globejai 1

…………………………………………………………………….

Vaiko  adaptacija  darželyje

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TĖVELIŲ DĖMESIUI,

Vadovaujantis 2020 m. birželio 17 d. VESOC sprendimu Nr. V-1840  bei atnaujintomis  rekomendacijomis,

Informuojame:

Dėl vaikų sveikatos patikrinimo pažymėjimų.Informuojame, kad Sveikatos apsaugos ministerija pratęsė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, kurie lanko darželį, ir kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė, sveikatos pažymėjimų galiojimo laiką. Sveikatos pažymėjimai galios iki metų pabaigos (Sveikatos apsaugos ministro 2020-07-07 ĮSAK. Nr. V-1615, žr. prisegta). Kitais atvejais, naujai priimtų ar keičiančių ugdymo įstaigą, vaikų sveikatą tėvai turi patikrinti įprasta tvarka (daugiau informacijos rasite http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/vaiku-liekanciu-toje-pacioje-mokykloje-sveikatos-pazymejimai-galios-iki-metu-galo

 

Dėl ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacijos. Adaptacijos procesą siūloma vykdyti palaipsniui, atsižvelgiant į kiekvienos šeimos poreikius. Dėl padidėjusių COVID-19 atvejų, nerekomenduojama tėvams dalyvauti vaikų ugdomojoje veikloje, išskyrus ypatingus atvejus (kai vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir pan., laikantis visų saugumo reikalavimų.

…………………………………………………………………………………………………………….

Laba diena, Gerbiami tėveliai,

 

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant nevalstybines mokyklas ir darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai) ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau – pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų.

 

Kad pirmokui ar priešmokyklinukui būtų skirti nemokami pietūs naujais 2020/2021 mokslo metais, tėvai (globėjai) turi pateikti prašymus. Prašymus galima pradėti teikti jau nuo 2020 m. liepos 1 d.

Prašymus-paraiškas galima teikti šiais būdais:

- el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt ;( geriausia šiuo būdu, ten ir rasite prašymą).

- prisijungus https://paslaugos.vilnius.lt → Socialinės išmokos ir pasirinkus paslaugą Socialinės paramos mokiniams skyrimas užpildyti prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;

- telefonu 8 700 35545 (prašymą besikreipiančio asmens vardu užpildys specialistas);

- siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.

Raštus ir paklausimus galima teikti el. p. sis@vilnius.lt, taip pat per elektroninio pristatymo sistemą (epristatymas.post.lt) arba siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.

 

Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:

• paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545;

• Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686);

• Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-19 sprendimas Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“;

• Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-26 įsakymas Nr. 30-1618/19 „Dėl Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“;

……………………………………………………………………………………………………………………….