IKIMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGŲ SUTARTIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

Šeimos šventės 2019

 …………………………………………………………………………………………………………………..

MALONIAI  KVIEČIAME VISUS TĖVELIUS, MAMYTES, SENELIUS IR MOČIUTES Į

KALĖDINĘ   ŠVENTĘ

GRUODŽIO   18 DIENĄ

8. 30 val. – 9. 15 val.  – 4 gr. „Kiškučiai“ (1,5 -2 m.)

9. 20 val. – 10. 20 val. – 11 gr. „Svirpliukai“ (2-4 m.)

10. 25 val. –11.25 val. –  9 gr. „Boružiukai“ (3-6 m.)

11. 30 val. – 12. 30 val. –  7 gr. „Meškučiai“ (3-4 m.)

12. 35 val. – 13. 35 val. –  8 gr.  „Voveriukai“ (4-5 m.)

PERTRAUKA

13. 35 val. – 14. 00 val.

14. 00 val. – 15. 05 val. – 6 gr. „Vyturiukai“ (5-6 m.)

15. 10 val. – 16. 15 val. – 12 gr. „Gandriukai “ (2-5 m.)

16. 20 val. – 17. 25 val. – 10 gr. „Bitutės“ (3-6 m.)

GRUODŽIO   19 DIENĄ

14. 00 val. – 15. 05 val. –1 gr. „Girinukai“ (5-6 m.)

15. 10 val. – 16. 15 val. – 2 gr.„Pelėdžiukai (6-7 m.)

16. 20 val. – 17. 25 val. – 3 gr. „Drugeliai“ (4-5 m.)

GRUODŽIO   21 DIENĄ

10. 00 val. –  5 gr.„Geniukai(6-7 m.)

……………………………………………………………………………………………………………………….

ETNOKULTŪROS  KŪRYBINĖ  GRUPĖ

………………………………………………………………………………………………………………………………….

ĮSIGALIOJUS   BENDRAJAM  DUOMENŲ  APSAUGOS  REGLAMENTUI, INFORMUOJAME,  KAD  NUO Š.M. RUGSĖJO MĖNESIO  UGDYTINIAI NEBUS FOTOGRAFUOJAMI IŠ ARTI, FILMUOJAMI DARŽELIO RENGINIAI IR TALPINAMI Į INTERNETINĘ SVETAINĘ.

………………………………………………………………………………………………………………………

Maloniai kviečiame visus visus vaikučius, tėvelius, senelius  rugsėjo 3-ąją, 10.30 val.  su  gera nuotaika pasitikti auksaspalvį rudenėlį ir paminėti Mokslo ir žinių dieną.

 

          

     ŠVENTĖS  SCENARIJUS

(Meninio ugdymo pedagogė Marija Jonilienė)

  1. Pasveikinimas su Mokslo ir žinių diena  

  2. Direktorės kalba

  3. Ateina Kakė Makė, prisistato, pasakoja apie save ir sveikinasi (Vyr. auklėtoja Jolanta Sinkevičienė)    

  4.  Dainelė “Mandagus dramblys” (CD -Nr. 1)   

   5.  Kakė Makė pasakoja apie vasarą (Vasara buvo karšta, smagi, įsimintina, nes ji sutiko daug gerų draugų, su kuriais žaidė, maudėsi, bėgiojo , keliavo ir t.t.)  

6.  Dainelė “Vasarėlė”(CD Nr.6)  

  7.   Kakė Makė pristato savo draugus. Katinas, Bitė ir Varlė atbėga prie jos.      

   8.   Katino prisistatymas (Auklėtoja metodininkė Zita Lizdenienė)  

   9.  Dainelė “Katins juods” (CD Nr. 12)   

   10. Bitės prisistatymas. (Vyr.auklėtoja Stefanija Juodelienė) Jos eilėraštis:

              Bitė bitė aš esu ir darbščiausia tarp visų.

              Tarp gėlyčių aš skraidau, jums medučio pririnkau.

               Jeigu valgysit medučio, augsit dideli vaikučiai.

  11. Dainelė “Bitutės” (CD Nr. 3)  

  12.Kakė Makė pasakoja, kad prie jos namelio su raudonu stogu yra didelė kūdra, o joje gyvena gera draugė gražuolė Varlė.

  13. Varlės prisistatymas. (Auklėtoja metodininkė Irena Viršilienė)    

      (- Ar pažįstate mane? Tai paklausykite)

             Per balutę op, op, varlytė šokuoja,

            Ji visai mažutė, bet labai drąsi.

           Gandro ji nebijo, museles medžioja

            Ir vis šokinėja balos pakrašty.

             Kva, kva, kva, kva, kva, kva balos pakrašty.

  14. Kviečia visus pašokti “Varlyčių choras” (CD Nr. 5)

  15.Kakė Makė sako, kad turi vieną paslaptį. Ar žinote, kas gyvena po mano stogu? Nežinote? Tai paklausykite

 16. Dainelė “Tarakonai” (CD Nr. 9)

 17.  Kakė Makė pasakoja apie savo draugus nykštukus.

   18.  Dainelė “Nykštukų žygis”(CD Nr. 5)

   19. Kakė Makė kviečia visus į savo grupes.

………………………………………………………………………………………………………………………

Gegužės 10,15, 17, 22, 24,  dienomis

lopšelyje – darželyje

Sakalėlis“organizuojama

ŠEIMOS ŠVENTĖS, ATVIRŲ DURŲ DIENOS  TĖVAMS

IR PRIEŠMOKYKLINUKŲ     IŠLEISTUVIŲ

Į MOKYKLĄ  VAKARAS

 

MUZIKOS SALĖJE VYKS :

 

Gegužės 10 d.(ketvirtadienis)

16.30. „Geniukų “ 5 gr. ŠEIMOS ŠVENTĖ

Gegužės 15 d.(antradienis)

16.00.“Svirpliukų“ 11gr. ŠEIMOS ŠVENTĖ

16.30. „Meškučių“ 7 gr. ŠEIMOS ŠVENTĖ

17.00. „Vyturiukų “ 6 gr.  ŠEIMOS ŠVENTĖ

Gegužės 17 d.( ketvirtadienis)

16.00. „Voveriukų “ 8 gr. ŠEIMOS ŠVENTĖ

16.30. „ Gandriukų“12 gr. ŠEIMOS ŠVENTĖ

17.00 „ Kiškučių “ 4 gr.  ŠEIMOS ŠVENTĖ

Gegužės 22 d. (antradienis)

16.00. Drugelių  “ 3 gr.  ŠEIMOS ŠVENTĖ

16.30. „Girinukų “ 1 gr. ŠEIMOS ŠVENTĖ

17.00. „Boružėlių“ 9 gr. ŠEIMOS ŠVENTĖ

Gegužės 24 d. (ketvirtadienis)

16.00. „ Pelėdžiukų “ 2 gr. IŠLEISTUVIŲ VAKARAS

 

 

 

Maloniai kviečiame dalyvauti ! 

……………………………………………………………………………………………………………………….

2018 ATVIRŲ DURŲ DIENA S. STANEVIČIAUS PROGIMNAZIJOJE

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

MALONIAI  KVIEČIAME VISUS TĖVELIUS, MAMYTES, SENELIUS IR MOČIUTES Į

KALĖDINĘ   ŠVENTĘ 

2017 M. GRUODŽIO   14 DIENĄ

 

8.15 val. – 8.45 val.  -    4 gr. „Svirpliukai“

8.45 val. –  9.15 val. – 11 gr. „Kiškučiai“

 9.15 val. – 10.15 val. – 3 gr.  “Drugeliai“

10.15 val. – 11.00 val. – 10 gr. „Bitutės“

11.00 val. – 12.00 val. – 7 gr.  „Meškučiai“

12.00 val. -13.00. val. – 1 gr. „Girinukai“

13.00 val. – 13.45 val. -12 gr. „ Gandriukai“

13.45 val. – 14.45 val. – 2 gr.„Pelėdžiukai

14.45 val.- 15.45 val. -  5 gr. „Geniukai “

15.45 val. -16.30 val.- 9 gr. „Boružiukai“

16.30 val. -  17.30 val.- 6 gr. „Vyturiukai“

 17.30 val. – 18.30 val.-  8 gr. „Voveriukai“

…………………………………………………………………………………………………………………..

Mieli Tėveliai, skaitykite!

  sveikos atzaleles_3 (3)(1)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Maloniai kviečiame visus visus vaikučius, tėvelius, senelius  rugsėjo 1-ąją, 10.45 val.  su  gera nuotaika pasitikti auksaspalvį rudenėlį ir paminėti Mokslo ir žinių dieną.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vilniaus miesto lopšeliui- darželiui “ Sakalėlis“ labai  skubiai reikalinga auklėtoja.

Reikalavimai: aukštesnysis arba aukštasis ikimokyklinio ugdymo išsilavinimas.

Darbo patirtis su vaikais. Lankstumas. Komunikabilumas.

Gyvenimo aprašymus (CV) siusti el. paštu: rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

KVIETIMAS – PROGRAMA

 

MALONIAI   KVIEČIAME   BŪSIMUOSIUS     

PIRMOKUS, PENKTOKUS   IR JŲ

  TĖVELIUS

2017 m. vasario 25 d.

(ŠEŠTADIENĮ)

Į ATVIRŲ DURŲ DIENĄ, KURI VYKS

Vilniaus  Simono Stanevičiaus PROGIMNAZIJOJE

              (S. Stanevičiaus g. 25)

 

PROGRAMA

 

  9.40   –    9.55  ATVYKSTANČIŲJŲ  SUTIKIMAS.

 10.00   –  10.20   SVEČIŲ PASVEIKINIMAS (aktų salėje).                                

 10.20   –  10.30   PROGIMNAZIJOS PRISTATYMAS (aktų salėje)             

10.30   –  10.50   pokalbis – susitikimas su pradinių klasių direktoriaus  pavaduotoja    ugdymui    Ona Sabaitiene,  būsimųjų pirmokų  mokytojomis,  mokiniui pagalbą teikiančioms    specialistėmis ( aktų salėje).       Eskursija po mokyklą ( būsimiems  pirmokams)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

10.30  -  10.50    pokalbis – susitikimas su direktoriaus pavaduotoja  neformaliajam švietimui, kuruojančia 5 kl.  mok. Dalia Grigiene, būsimomis auklėtojomis, ir kitomis  specialistėmis ( SKAITYKLA).                                                                                                                                                            ,      

    10.50  –  11.35     KŪRYBINIS DARBAS „DRAUGYSTĖS PIEVA“ (veda būsimųjų pirmųjų klasių mokytojos)                                       

10.50   –  11.35      „MINI“  PAMOKĖLĖS  (VEDA  5  – 8 KlASĖSE  DĖSTANČIOS   MOKYTOJOS).      

11.35   –  13.15     ,,KAZIUKO MUGĖ“ (sporto salėje). SVEČIŲ LAUKS  LIAUDIŠKA  KAPELA, MOKINIŲ BEI JŲ  TĖVELIŲ DARBŲ PARODA – PARDAVIMAS, ARBATA  SU RIESTAINIAIS, ATRAKCIJOS, KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS.

                                     

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vilniaus miesto lopšeliui- darželiui “ Sakalėlis“ labai  skubiai reikalinga auklėtoja.

Reikalavimai: aukštesnysis arba aukštasis ikimokyklinio ugdymo išsilavinimas.

Darbo patirtis su vaikais. Lankstumas. Komunikabilumas.

Gyvenimo aprašymus (CV) siusti el. paštu: rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

MALONIAI  KVIEČIAME VISUS TĖVELIUS, MAMYTES, SENELIUS IR MOČIUTES Į

KALĖDINĘ   ŠVENTĘ

 

GRUODŽIO   14 DIENĄ

8.30 val. – 11 gr. „Svirpliukai“

9.00 val. – 1 gr. „Girinukai“

10.00 val. – 10 gr. „Bitutės“

11.00 val. – 2 gr.„Pelėdžiukai

12.00 val. – 7 gr. „Meškučiai“

13.00 val. – 3 gr. „Drugeliai“

14.00 val. – 6 gr. „Vyturiukai“

15.00 val. – 5 gr. „Geniukai “

16.00 val. -  1 gr. „Kiškučiai“

16.30 val. -  9 gr. „Boružiukai“

17.30 val. – 8 gr.  „Voveriukai“

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………..

Vilniaus miesto lopšeliui- darželiui „ Sakalėliui“   reikalinga    auklėtoja.

Reikalavimai: Aukštesnysis/aukštasis ikimokyklinio ugdymo išsilavinimas; Darbo patirtis su vaikais; Lankstumas; Komunikabilumas;  Gyvenimo aprašymus (CV) siųsti el.paštu: rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt iki gruodžio 30 d. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

MALONIAI  KVIEČIAME VISUS TĖVELIUS, MAMYTES, SENELIUS IR MOČIUTES Į

KALĖDINĘ   ŠVENTĘ

 

GRUODŽIO   14 DIENĄ

       

8.30 val. – 11 gr. „Svirpliukai“- (2-3m.) „ Svirpliukų Kalėdos“

9.00 val. – 4 gr. „Kiškučiai“-  (2-3 m.) „Kiškučių Kalėdos“

9.30 val. – 7 gr.  „Meškučiai“ – (3-4 m.) „Jau žiemužė atkeliavo“

10.30 val. – 10 gr. „Bitutės“- (3-5m.) „Lokio mokykla“

11.30 val. – 2 gr.„Pelėdžiukai“- (4-5m.) „Nykštukų kelionė“

12.30 val. – 3 gr. „Drugeliai“-  (6-7m.) „Vilkas ir 7 ožiukai kitaip“

13.30 val. – 1 gr. „Girinukai“  –(5-6m.)  „Pelenė“

14.30 val. – 5 gr. „Geniukai “ – (6-7m.) „Kaip pralinkminti princesę“

15.30 val. -  8 gr. „Voveriukai“ – (3-4m.)  „Pirštinė“

16.30 val. -  9 gr. „Boružiukai“– (3-6m.) „Susitikim prie eglutės…“

17.30 val. -6 gr. „Vyturiukai“ – (5-6m.) „Žvėrelių Kalėdos“

 

…………………………………………………………………………………………………………………….

2015-2016 m.m.

Vilniaus miesto lopšeliui- darželiui „ Sakalėliui“   reikalingos 2 auklėtojos.

Reikalavimai: Aukštesnysis/aukštasis ikimokyklinio ugdymo išsilavinimas; Darbo patirtis su vaikais; Lankstumas; Komunikabilumas;  Gyvenimo aprašymus (CV) siųsti el.paštu: rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt iki rugsėjo 30 d. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

2014 m. balandžio 3,

14-18  dienomis lopšelyje – darželyje

 „Sakalėlis“organizuojamos

ATVIRŲ DURŲ DIENOS  TĖVAMS

Tėveliai galės lankytis grupėse, stebėti ugdomąją veiklą.

 

Šiomis dienomis įstaigoje bus vykdomas projektas „ Šilti Švelniukai“

Balandžio 03 d. (ketvirtadienis)

16. 30. val. „ Drugelių“ gr. „ Gerumas -tai mažas stebuklas!”

Vyresniosios auklėtojos: Irena Orechovienė ir Jolanta Sinkevičienė

 

Balandžio 14 d. val.(pirmadienis)

VYKS MUZIKOS SALĖJE

16. 30. val. „ Metų laikai“

Meninio ugdymo pedagogė Marija Jonilienė, „Geniukų“ gr. ugdytiniai, vyresnioji auklėtoja Stanislava Borouchina, auklėtoja Nijolė Vėlyvienė

………………………………………………………………………………………………………….

16. 30. val. „Vyturiukų“gr. „Sveikas, pavasari!”

Vyresniosios auklėtojos: Stefanija Juodelienė ir Jolanta Sinkevičienė

16. 30. val. „Meškučių“ gr. „ Čir vir vir pavasaris!“

Vyresniosios auklėtojos: Nijolė Simanavičienė ir Stanislava Borouchina

 

Balandžio 15 d. (antradienis)

16. 30. val. „Kiškučių“ gr. „Žaidimų dienelės“

Vyresniosios auklėtojos: Laimutė Malinauskienė ir Jolanta Sinkevičienė

16. 30. val. „Bitučių“ gr. „Velykų švelniukai“

Vyresnioji auklėtoja Nijolė Kuftina ir auklėtoja metodininkė Irena Viršilienė

17. 00 val. „Boružėlių“ gr. „Gėris ir grožis vaikų širdelėse“.

Auklėtoja metodininkė Irena Zubrienė, logopedė metodininkė Andžela Merkienė

 

Balandžio 16 d.(trečiadienis)

VYKS MUZIKOS SALĖJE

16. 30. val. Popietė „Judrieji žaidimai ir kūrybinė veikla emociniam intelektui ugdyti“ .

 „Spygliuko kelionė“. „Pelėdžiukų“ ir „Voveriukų“   gr. ugdytiniai.

Vyresniosios auklėtojos: Rasa Andrejeva ir Jovita Augulienė, auklėtoja metodininkė Jolita Ivaškevičienė,

priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Z. Lizdenienė.

…………………………………………………………………………………………………….

16. 30. val.  „Svirpliukų“ gr. „Seku seku pasaką“

Vyresniosios auklėtojos: Vilija Braslauskienė ir Dalia Žukauskienė

 Balandžio 17d. val.(ketvirtadienis)

16. 30. val.“Girinukų“ gr. „Žaidžiame pasaką“

Vyresniosios auklėtojos: Renata Kazėnienė ir Dalia Žukauskienė