Kodėl?

Geriausias būdas išlaikyti draugystę – dalytis mintimis apie  savo darbus. Žmones labiausiai suartina veikl a. (J. V. Gėtė)

Mūsų įstaigoje pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas padeda siekti bendro tikslo, suartina tėvus su vaikais ir pedagogais. Tik tarpusavio pasitikėjimu ir pagarba grįstu bendradarbiavimu šeima ir ikimokyklinė įstaiga gali laiduoti sėkmingą vaiko asmenybės formavimąs

Tikslas:

  • Siekėme plėtoti šiltus abipusius santykius, įtraukdami tėvus į darželio gyvenimą.
  • Supažindinti vaikų tėvelius  su įvairiais išraiškos metodais ir būdais, meninėmis priemonėmis ir piešimu ant stiklo;

Uždaviniai:

  •  Bandėme atrasti, sukurti įdomią, netradicinę erdvę pedagogų – tėvelių   tarpusavio bendravimui;
  • skatinome ir plėtojome vaikų ir tėvelių saviraišką netradicinėje erdvėje;
  • skatinome   tėvelių – pedagogų veiklumą, kūrybiškumą, tarpusavio pasitikėjimą

 

Kūrybos būdai:

taškavimas, antspaudavimas, piešimas pirštukais,  piešimas pagaliuku, indų marginimas, piešimas „vienas prieš kitą“, antspaudavimas,  piešinio perkėlimas ant popieriaus lapo, spalvų liejimas delniukais.

„Figūraičių karalystė“(piešimas guašu)

Kalbant apie vaikų kūrybingumą, pradėkime nuo to, kad vaikai jau gimsta kūrybingi. Jiems tenka atlikti labai daug visiškai naujų veiksmų ir tikrai ne visada jie būna nusižiūrėti nuo aplinkinių – vaikai patys ieško, tyrinėja, kuria savo elgesį, veiksmus.
 Kadangi kūrybingumas yra apibrėžiamas kaip ko nors naujo, originalaus ir prasmingo sukūrimas, tai vertinant veiksmus, idėjas ar kūrinius, svarbu atsižvelgti į šiuos du kriterijus. Kita vertus, vertinant vaikų kūrybą, gali būti sunku kalbėti apie prasmingumą…
Meninė veikla padeda vaikams išreikšti save, taip jie bando savo jėgas ir tobulina gebėjimus. Ji suteikia mažiesiems džiaugsmo ir plečia jų supratimą apie supantį pasaulį.Todėl kartu su vaikais projektui sukūrėme specialų idėjų banką…
  Du šuniukai“(spalvinimas per stiklą)

 

 

 

 

 

 

 

Projektą vykdė :

Vyr. auklėtoja Rasa Andrejeva

Vyr.auklėtoja Irena Orechovienė