Projekto „ Tų paukštelių margumas – jų giesmelių skambumas“ pramoga.

Ši savaitė yra skirta pavasarį parskrendantiems paukščiams.

Diena puiki. Diena šviesi. Už lango čiulba jau paukšteliai. Ir saulė visą dangų kelia!

Saulė - auklėtoja metodininkė Irena Viršilienė

Girinis-auklėtoja metodininkė Zita Lizdenienė

"Pelėdžiukų" grupės ugdytiniai

Saulė ir Girinis

  Džiaugiamės, kad vaikai projekto metu daug ko išmoko. Jie pradėjo skirti paukščius, galėjo pamėgdžioti jų balsus,
išmoko rūpintis savo mažaisiais draugais ir su nekantrumu laukė parskrendančių paukščių, laukdami jų skambių dainų.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė – metodininkė  Zita Lizdenienė ir pavaduotoja ugdymui Irena Viršilienė