2017 m. kovo   23   dieną   Vilniaus miesto lopšelyje-darželyje „Sakalėlis“ sporto-sveikatingumo  kūrybinė grupė surengė pramogą „Gandrinės“.

Renginį vedė: Gandras-auklėtoja metodininkė Irena Orechovienė, pavasarinė Vilionė-auklėtoja metodininkė Jovita Augulienė

 

Jau ciksi paukštelis sparnelį pakėlęs, jau sprogsta liepelė- pavasario dienos.    

Kasdieną saulutė pakopia aukščiau kiekvieną dienelę šilčiau ir smagiau.

"Kiškučių" ir "Svirpliukų" ugdytiniai bei vyr. auklėtojos Laimutė Malinauskienė ir Vilija Braslauskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aš - Vilionė kur vaikus išvilioja į laukus... Aš praminsiu jums takelį į pavasarinę šalį.

 

Aš grįžau! Juk kovo 25 - gandrinių diena! O ką, jau ir daugiau paukščių grįžo?

 

Kovo 10 dieną parskrido net 40 paukščių. Pirmieji sugrįžo vieversiukai.

 

 Čiru viru pavasaris! Dar neišėjo pašalas, aruodėliai dyki, o vaikeliai pliki!

Vieversėliai- "Vyturiukų" grupės ugdytiniai

 

Klyvis, klyvis, kas mane padyvis? Kiaušinėlius sudėsiu ant kelmuko, vaikelius išperėsiu pilkiukus, pilkiukus.

 

Aš kielė, mano kojos kaip piestos aš tą sniegą sulesiu, o ledus išspardysiu.

Kielytė - "Boružiukų" ugdytinė Lukrecija ir auklėtoja metodininkė Irena Zubrienė

 

Išlėkiau – palikau pilnus kluonus, pilnus aruodus. Parlėkiau- tušti aruodai ……

 

Vikriosios "Drugelių" grupės kregždutės

 

Oi tu pelėda aukštuos medžiuos sėdės, visos paukštės tave bara, kad negražiai giedi. Ujui, ujui, kuvy, kuvy, kuvy ojoj, ojoj , kuvy, kuvy, kuvy.

Žaidimas "Diena- naktis"

 

 

 

 

 

 

 

 

Varliukai- " Voveriukų" grupės ugdytiniai

 

Ratelis "Varlių choras"

 

 

 

 

 

 

 

 

Paerzinimas " Gandrai, gandrai, ga ga ga"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikros gandrų sutiktuvės, tikros gandrinės. Parėję namo, būtinai valgykit šaltanosių su kanapėmis, ir nuo šeštadienio iki balandžio 9 dienos nieko nesiskolinkite, visas skolas grąžinkite ir susigrąžinkite. Nes kitaip bus metai negeri ir nesiseks.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė pavaduotoja ugdymui Irena Viršilienė

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2016 m. vasario  26 dieną   Vilniaus miesto lopšelyje-darželyje „Sakalėlis“ sporto-sveikatingumo  kūrybinė grupė surengė pramogą.

Kviečiame visus kas gali                                                                                                                                                                                                                       

  Į darželio sporto salę                                                                                                                                                                                                                 

Pajudėti, šokinėti                                                                                                                                                                                                                       Estafečių pažiūrėti.

Salės vidury miega Tinginys

 

 

Ateina Sportininkas

 

 

Ateina antras Sportininkas

 

 

SPORTININKAS: – Sportas -sveikata- tai tiesa.

Jei sportuosi būsi sveikas.

Jokios ligos bus nebaisios.

Nei sloga, nei angina

Neužpuls tavęs slapčia.

 

Ateina trečias  Sportininkas 

 

Ei, mergytės ir berniukai,

Šokinėsim kaip padūkę.

Viens, du, trys, du ir trys

Mums ne draugas Tinginys!

 

Pakeliam rankas į dangų,

Viens – grindis pasiekti bandom,

Du – išsitiesiam linksmi

Trys suplojam priešaky.

Vienas, du, vienas du

Pasportuot drauge smagu.

Tiesiam ranką, tiesiam koją

Atsitūpiam, atistojam

Kaip žąsiukai pakrypuojam.

Keliam ranką, keliam koją

Atsitūpiam, atsistojam

Kaip varliukai pašokuojam.

 

Parengė pavaduotoja ugdymui Irena Viršilienė

……………………………………………………………………………………………………………………….

SPORTO KŪRYBINĖS  GRUPĖS   PRAMOGŲ AKIMIRKOS

       

   

    

 

      

Parengė pavaduotoja ugdymui Irena Viršilienė

…………………………………………………………………………………………………………………

 PRAMOGA „OBUOLIUKO  ŠVENTĖ“

2013 m. spalio mėnesį  Vilniaus miesto lopšelyje-darželyje „Sakalėlis“ sporto-sveikatingumo  kūrybinė grupė surengė pramogą „Obuoliuko šventė“.

Obuoliukas-vyresnioji auklėtoja Rasa Andrejeva

Ugdytinių mintys apie obuoliuko naudą

 

Pasakaitė apie obuoliuką

 

Vedančioji- aukl.metodininkė Jolita Ivaškevičienė , obuoliukas-vyr. auklėtoja Rasa Andrejeva, šarka - vyr. auklėtoja Jovita Augulienė, kirmelaitė- vyr. auklėtoja Nijolė Vėlyvienė, ežiukas- vyr.auklėtoja Nijolė Kuftina, kirmelaitė- vyr.auklėtoja Jolanta Sinkevičienė

 

      Sporto kūrybinės grupės pedagogės ( Rasa, Jovita, Jolita, Jolanta, Nijolė K., Nijolė V.,) paruošė vaikučiams įdomų filmuką, pristatė šiuolaikinių technologijų pagalba. Filmukas buvo skirtas vaikučiams supažindinti su mėgstamiausiu, skaniausiu vaisiu- obuoliu. Vaikai sužinojo kiek daug vitaminų turi obuolys, kokią gausybę patiekalų galime pagaminti.
       Filmuko turinį praturtino įvairios užduotėlės ir mįslės, o taip pat obuolio atsiradimo istoriją. Pedagogės pristatymui pasirinko incenizaciją, kurioje šauniai vaidino -Kirmelytės.
       Pramogėlė darželio vaikučiams labai patiko, buvo nuotaikinga ir naudinga.
                       Parengė pavaduotoja ugdymui Irena Viršilienė
 ……………………………………………………………………………………………………………….

Darželio projektas “ Šilti Švelniukai“

 

    2014 m. balandžio mėnesį  Vilniaus miesto lopšelyje-darželyje „Sakalėlis“ ugdytiniai, tėveliai  ir pedagogai,   dalyvavo  įstaigos  projekte „Šilti švelniukai“.  

    Didelis dėmesys  buvo skiriamas emocinės vaikų sveikatos puoselėjimui.  Darželio pedagogės ( auklėtoja metodininkė J. Ivaškevičienė, vyresniosios auklėtojos R. Andrejeva, J. Augulienė) , naudodamos šiuolaikines technologijas ruošė  metodinius pranešimus, kurių tikslas – atskleisti emocinės sveikatos gerinimo būdus, relaksacinius metodus, jų naudą vaiko sveikatai.

Pranešimų  metu buvo  nagrinėjamos filmuotos vaikų elgesio situacijos ir su tėveliais buvo ieškoma sprendimo būdų esamoms situacijoms (vaikų elgesio) išspręsti.

    Jau du metus įstaigoje praktikuojami glostomieji masažiukai, naudojama įdomi kvėpavimo pratimų atlikimo technika, nuotaikingai atliekama pirštukų mankštelė, mimikos pratimai. (Vyresniosios auklėtojos R. Andrejeva,  I. Orechovienė J. Sinkevičienė)

 Projekto konkursui vaikai su tėveliais (numezgė, pasiuvo, suklijavo ir t.t.) įsivaizduojamą draugą Švelnutį, išsiaiškinome kas jis toks, kam reikalingas (prieš tai buvo skaitoma knyga “Šilti Švelnučiai“.

      Psichologo C. Steinerio sugalvoti Šilti švelniukai tapo puikia tarpasmeninių santykių metafora, primenančia suaugusiems ir vaikams draugiškumo simbolį. Projekto metu vyko įvairios veiklos kartu su vaikučiais ir tėveliais, buvo ieškota įvairių būdų psichinės sveikatos saugojimo ir stiprinimo įgyjimui.

"Šiltų Švelniukų" paroda

 

'Kiškučių" grupė

 

"Drugelių" grupė

"Geniukų" grupė

  

"Voveriukų" grupė

    

"Bitučių" grupė

   

"Drugelių" grupės popietė "Šilti švelniukai'

 

 

 

 

 

 

"Bitučių" gr. tėvelių popietė " Pabūkime kartu"

    

  

" Bitučių" grupės tėvelių aplikacija " Velykinis Švelnutis"

     

" Bitučių" grupės vaikučių aplikacija " Velykinis Švelnutis"

Parengė pavaduotoja ugdymui Irena Viršilienė
 ……………………………………………………………………………………………………………….

    VAIKŲ   GYNIMO   DIENA     (2014 m.)        

     Nuo ankstyvo ryto „Sakalėlio“ darželio kieme skambėjo nuotaikinga muzika, traukianti susirinkusių  dėmesį. Čia, išpuoštoje balionais kiemo  aikštelėje, vyko tradicinė  šventė „Tarptautine vaikų gynimo diena“.

Šventės pradžią paskelbė sporto kūrybinės grupės narės. Jos  visus pasveikino su artėjančia Tarptautine vaikų gynimo diena, ragino vaikučius aktyviai dalyvauti  šventėje, parodyti, kokie jie stiprūs, drąsūs ir vikrūs, o tėveliams palinkėjo kuo stipriau palaikyti mažuosius.
Šventę vedė vyresniosios auklėtojos: Jovita Augulienė, Rasa Andrejeva, Nijolė Vėlyvienė, Jolanta Sinkevičienė ir  Irutė Orechovienė.

 

 

 

 

Vyresniosios auklėtojos: Jovita Augulienė ir Jolanta Sinkevičienė

 

Darželio ugytinių ir pedagogų šokis

 

Parengė pavaduotoja ugdymui Irena Viršilienė