Kūrybinės grupės

Pedagogės pagal savo interesus yra susibūrusios į kūrybines grupes:

 

 

ETNOMUZIKINĖ – TEATRINĖ    KŪRYBINĖ GRUPĖ

 

Etnomuzikinės -teatrinės grupės stendas

 

Marija Jonilienė  – ekspertė- meninio ugdymo pedagogė

 Stefanija Juodelienė – vyr. mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Jolanta Sinkevičienė – vyr. mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Laimutė Malinauskienė – vyr. mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Nijolė Simanavičienė – vyr. mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Zita Lizdenienė – mokytoja    metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio   ugdymo programą

Irena Viršilienė  - mokytoja metodininkė,  pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Nijolė Šomkienė - vyr. mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Džiuljeta Tvaronienė – mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

KALBOS IR DAILĖS  KŪRYBINĖS GRUPĖS

Kalbos ir dailės kūrybinių grupių stendas

Kalbos kūrybinė grupė

Renata Davidavičienė- vyr. mokytoja, dirbanti pagal ikimomkyklinio ugdymo programą

Rūta Jasaitienė- mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Regina Tunkulaitė- mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Vigilija Nariūnienė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Andžela Merkienė  – logopedė  metodininkė

Renata Kazėnienė – vyr. mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Gerda Mitrulevičienė– mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Greta Vasiliauskienė – psichologė

Agnė Urbonienė – logopedė

Dailės kūrybinė grupė

Renata Kazėnienė -vyr. mokytoja,  dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Valentina Gruzdevičienė- vyr. mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Marytė Rechlickienė- mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Regina Jarmalovič-  vyr. mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Božena Szafranowic-Lis – mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

 

 

SPORTO  IR SVEIKATINGUMO  KŪRYBINĖ GRUPĖ

       

Sporto ir sveikatingumo kūrybinės grupės stendas

 Gerda Mitrulevičienė– mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Nijolė Kuftina  - vyr. mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Jolanta Sinkevičienė –  vyr. mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Erika Zaleckienė- mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Regina Tunkulaitė- mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą