Kūrybinės grupės

Pedagogės pagal savo interesus yra susibūrusios į kūrybines grupes:

 

 

ETNOMUZIKINĖ – TEATRINĖ    KŪRYBINĖ GRUPĖ

 

Etnomuzikinės -teatrinės grupės stendas

 

Marija Jonilienė  – ekspertė- meninio ugdymo pedagogė

 Stefanija Juodelienė – vyr. auklėtoja

Stanislava Borouchina – vyr. auklėtoja

Jolanta Sinkevičienė – vyr. auklėtoja

Laimutė Malinauskienė – vyr. auklėtoja

Nijolė Simanavičienė – vyr. auklėtoja

Zita Lizdenienė – auklėtoja    metodininkė

Irena Viršilienė  - auklėtoja metodininkė

KALBOS IR DAILĖS  KŪRYBINĖS GRUPĖS

Kalbos ir dailės kūrybinės grupės stendas

Dalia Žukauskienė  – vyr. auklėtoja

Irena Zubrienė – auklėtoja metodininkė

Andžela Merkienė  – logopedė metodininkė

Vilija Braslauskienė- vyr. auklėtoja

Renata Kazėnienė – vyr. auklėtoja

Jolanta Šymianecienė –  auklėtoja

Gerda Mitrulevičienė– auklėtoja

 

SPORTO  IR SVEIKATINGUMO  KŪRYBINĖ GRUPĖ

       

Sporto ir sveikatingumo kūrybinės grupės stendas

 

Monika Rastenytė -  auklėtoja

Nijolė Kuftina  - vyr. auklėtoja

Jolanta Sinkevičienė –  vyr. auklėtoja

Jolanta Šymianecienė -auklėtoja