„Kaziuko“ mugė  „Gandriukų“ ir  „Girinukų“ grupėse

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………..

Jau ne pirmus metus lopšelyje-darželyje „ Sakalėlis“ vyksta „Kaziuko“  mugės šventė.

 

 

 

Darželio ugdytiniai, Kaziukė ir Kazys   nuotaikingai pakvietė visus į „Kaziuko“ turgų.

 

Kazys- auklėtoja metodinnikė Jovita Augulienė Kaziukė - auklėtoja Jolanta Šymianecienė

 

Renginio metu atsiskleidė įvairiausi vaikų jau įgyti gebėjimai.

 

Kokie vaikučiai  jaučiasi svarbūs ir  reikšmingi, galėdami savarankiškai pasirinkti, ką pirkti ir už tai susimokėti.

 

"Pelėdžiukų" grupė

 

Vaikai pasijautė gebantys sugalvoti ir įgyvendinti sumanymus, gaminant ir parduodant.

Kiekvienas skubėjo įsigyti sau ir savo artimiesiems lauktuvių. Kas pirko už euriuką,  kas už šypseną!

"Girinukų" grupės ugdytiniai

 

 

Šventinėje  prekyboje  atsiskleidė  ne tik vaikų, auklėtojų,  bet ir mamyčių   verslumo savybės: kūrybiškumas ir  iniciatyvumas.

 

Pasibaigus mugei dar ilgai sklandė pavasariška šventinė nuotaika.

 

Džiaugsmingas akimirkas užfiksavo pavaduotoja ugdymui Irena Viršilienė

…………………………………………………………………………………………………………………

Kaziuko mugė 2013 m.

 

2013 m. kovo 4 dieną lopšelyje – darželyje “Sakalėlis“ vyko Kaziuko šventė. Visą mėnesį, vaikai kartu su pedagogėmis bei tėveliais kūrė ir gamino įvairius darbelius, kuriuos  pardavinėjo mugėje . Visiems smagu buvo ne tik parduoti, bet ir spėti įsigyti patinkantį darbelį.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auklėtoja    metodininkė  Jolita  Ivaškevičienė ir

KAZIUKAS SU KAZYTE (RIDAS IR RUSTĖ)

 

 

Auklėtoja metodininkė Irena Zubrienė

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Priešmokyklinėje  grupėje „Pelėdžiukai“ vyko triukšminga Kaziuko mugė. Renginį vedė priešmokyklinio ugdymo pedagogė Zita Lizdenienė ir auklėtojos padėjėja Rūta Seikalytė, kurios pasitiko svečius, tėvelius, vaikus, persirengusios Kaziuku ir Kazyte. Jaunieji prekybininkai grupėje ant stalų pridėjo įvairiausių pačių pagamintų dirbinių: keramikos ir dailės, siuvinių, mezginių, darbelių ir popieriaus, dėžučių, siūlų, medžio, karoliukų, lankstinių, kartu su mamytėmis iškeptų skanumynų, pagamintų suvenyrų.  Grupę papuošė Kaziuko mugei tinkančiom patarlėm- „Akys baisininkės, rankos darbininkės“, „Darbas meistrą giria“, “ Koks darbas, toks ir atlygis“ bei mugei tinkančiais šūkiais “ Jeigu čia nepirksi- kitur negausi“, “ Jeigu namiškiams iš mugės nieko neparveši, vadinasi, mugėje nebuvai“. Vaikai tėveliams įteikė Kazimiero medalius, įminė mįsles apie darbo įrankius, žaidė liaudies žaidimus, šoko linksmus ratelius “ Gurgu gurgu į Kaziuko turgų“, “ Šiaudų batai, šakaliniai padai“. Vaikai mugėje galėjo ragauti norimo sūrio su medumi, saldainių, pyragėlių, prekiavo savo padarytais darbeliais ir galėjo įsigyti norimą dirbinį. Visų nuotaika buvo pakili. Šventė paliko  daug gerų emocijų, puikių įspūdžių. Niekas iš mugės neišėjo tuščiomis rankomis,  visi išsiskirstė nuotaikingai…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė pavaduotoja ugdymui Irena Viršilienė

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

KAZIUKO    MUGĖS   PARODA    2014

Kovo 4 dieną lopšelyje – darželyje “Sakalėlis“ vyko pedagogų, ugdytinių ir jų tėvelių

parodėlė “ Gurgu gurgu į Kaziuko turgų“.

 

"VOVERIUKŲ' GRUPĖ

"MEŠKUČIŲ' GRUPĖ

"BITUČIŲ"GRUPĖ

"BORUŽĖLIŲ" GRUPĖ

"VYTURIUKŲ" GRUPĖ

"VYTURIUKŲ" GRUPĖ

"GENIUKŲ' GRUPĖ

"SVIRPLIUKŲ" GRUPĖ

"KIŠKUČIŲ' GRUPĖ

"PELĖDŽIUKŲ" GRUPĖ

"PELĖDŽIUKŲ' GRUPĖ

"PELĖDŽIUKŲ" GRUPĖ

"DRUGELIŲ" GRUPĖ

Parengė pavaduotoja ugdymui Irena Viršilienė