Medis – pušis
 
 
 
 
Medis- pušis
 
 
Medis- pušis

 

 
 
Medis- pušis
 
 
 
 
Medis- pušis

 

 
 
Medis- pušis
 
 
 
Medis- pušis
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….
 
 IŠ MIŠKO VERSMĖS
 
 
Gamta- vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas.  (J. V. Gėtė)VISI „MENO KŪRINIAI“,  KELMAI   IR  ŠAKNELĖS,  Į SAKALĖLĮ  ATKELIAVO IŠ    ŠIRDŽIAI   MIELO    KAMPELIO.
 
Maniuliškių kaimas. Zarasų rajonas.

 

 

        ….KALNELIAI,   EŽERAI,   MIŠKAI   ŽALI…

        ŽINAU -  NEDIDELIS  GIMTASIS  MANO  KRAŠTAS,

         BET  IŠMATUOTI  JĮ   TIKTAI  ŠIRDIM  GALIU!

 
„Atskrend „Sakalėlis“ iš žalios girelės…“

 

SVEIKINU DRĖGNĄ PAVASARIO ŽEMĘ! 
IŠ SNIEGO IR LEDO PAKILUSIĄ,  DIENOVIDŽIO SAULĖJ ATŠILUSIĄ, 
GYVENIMO LAIMEI ATBUNDANČIĄ.  
KALNELIAIS IR SLĖNIŲ DIRVONAIS  
PAVASARIO VĖJAI PLASNOJA  
IR ŠILO PUŠINIAIS
VARGONAIS  GEGUŽIO SIMFONIJĄ GROJA
 O AŠ ĮSIKLAUSĘS SKRENDU…  
 Į TOLĮ, Į TOLĮ,  Į TOLĮ    
 IR, MĖLYNĄ ERDVĘ APGLĖBDAMAS   SVEIKINU ŽEMĘ!.  
 
Medis- beržo šaknys („Skelbimų lenta“)
 
 
     TIK TU ŽINAI,
      KODĖL ŽVAIGŽDĖ NEMIEGA
      PER VISĄ NAKTĮ.
     TIK TU ŽINAI,
     IŠ KUR ŽOLĖ ATEINA
     ŽYDRĄ PAVASARĮ.
     TIK TU ŽINAI,
     KAIP NUŠVINTA
     RUGIO ŽIEDAS.
     TIK TU ŽINAI,
     KĄ ŠNEKA AKMUO
     PAUKŠČIUI IR ŽVĖRIUI.
     IR KĄ KREGŽDĖ RAŠO
    SAULĖJANČIAME DANGUJE-
    TU VISKĄ ŽINAI,
    KĄ PASAKĖ MAN AUKŠTAS
    BERŽAS-VAKAR IŠ RYTO.
 
 
 
Laukinė obelis (“ Metų laikai“)
 

         Metų laikų kaita -
         Tai saulės amžinasis takas,
         Kur bėga, nesustoja spinduliai
         Ir pakelia į dangų lyg plaštakę
         Gyvybę-taip ir keičiasi gamta
         Ir mūsų siekiai, ir darbai.
         Metų laikus ne žemė surikiuoja-
         Visatos esame vaikai…
         Galbūt Dievybę iš aukštai
         Pamatome čia pat, po kojom,
         Kai keičiasi metų laikai.
         Su saule vis pirmyn žingsniuojam,
         Sumindome gal šungrybius dažnai -
         Kiekvienas turi savo vietą
         Gyvybės amžinam rate,
         Jei nekelia kitiems pavojaus.
         Juk nežinotume, kad keičiasi laikai…

                          (O. Baliukonienė)

Irena ir Dainius Viršilos 2004 -09- 02


     GIMTASIS KRAŠTAS ŽMOGUI-

       KAIP ŽEMĖ MEDŽIUI,

       Į KURIĄ ŠAKNIS SULEIDŽIA,

       GYVYBĘ IR STIPRYBĘ SEMIA,

       ŽMOGUS BE SAVO KRAŠTO-

       KAIP IŠRAUTAS MEDIS -

       SUDŽIŪSTA IR IŠNYKSTA.

               (K. Boruta)                                                                                                     

 
Medis- pušis (“ Mergaitė“)

 

 
Medis- liepa (‘Tvorelė“)
 
 
Medis- pušis („Šulinys“)
 
 
Medis – lazdynas

                                                                   

 
„Trobelė ant vištos kojelės “ Irena ir Dainius Viršilos 2012-05-01

  

 
Medis- eglė ir beržas

 

 
Medis-pušis

 

 
„Bėrasis arkliukas“

 

 
Medis – liepa („Paveikslo rėmeliai“)

 

 
Medis- beržas (“ Paveikslo rėmeliai“)
            
           
         
          
 
            KUR SUSTOJU –ŠALTAS SNIEGAS
            ANT PLIKŲ ŠAKELIŲ,
            NERANDU GRŪDELIO MENKO
            ANT SNIEGUOTO KELIO.
            GELIA KOJAS IR SNAPELĮ,
            RIEDA AŠARĖLĖS;
            KAIP IŠKĘSIU
           AŠ, MAŽYTIS,
            ŠALTĮ ŽIEMUŽĖLĖS?
            RASK, VAIKELI, MAN SPARNUOČIUI,
            MENKĄ TRUPINĖLĮ,-
            UŽ JĮ VIENĄ TAU ČIULBĖSIU
            VISĄ VASARĖLĘ!
 
 
 
Medis -drebulė („Paveikslo rėmeliai“)

      

         KAD  JAU  PRAŽYDO,

         KAD  JAU  ŽALIUOJA,        

  KAD BALTAS GANDRAS

           VAIKUS NEŠIOJA…

 

 
Medis- lazdynas, liepa.

 

Medis-liepos šakos, pušis
 
 
 
Medis- šermukšnis ir lazdynas
 
 
 
Atsisėsk po raudonu šermukšnio medžiu   

Tamsios uogos kerus išsklaidys iš tylos

Atplasnoję strazdai tau vienam pasiguos.    

Aš  jų žmogišką balsą girdžiu

Po raudonu šermukšnio medžiu.

                                          (A.Jonynas)

 

 
Medis- lazdynas ir pušis

 

 
Medis- pušis

 

               Kažkas praėjo pro mane

               Ir toliose nutolo.

               Liko tik stirnos įminta

               Pėda žaliam atole.

 

 
 
Medis -pušis („Paveikslo rėmeliai“)

                       

 

               TARTUM GEROJI MAMA

               KAILINIUS SIUVA GEROJI ŽIEMA

                 SKUBA APRENGTI PLIKUS,

                 KLONIUS, LAUKUS IR MIŠKUS.

 
 
Medis-lazdynas

 

 
Medis-lazdynas

 

 
Medis-liepa
 
 
Medis- beržas („Šulinėlis“)
 
 
Medis- laukinės obels šaka
 
 
 
Medis-eglė („Sraigelė“)
 
 
Medis-liepos šaka
 
 
Medis-lazdynas
 
 
Medis-alksnis („Žaginys šienui džiovinti“)
 
 
Medis-juodalksnis
 
 
Medis- baltasis alksnis
 
 
Medis-liepos šaka
 
 
Medis- liepos šaka
 
 
Medis- obelis
 
 
Medis-pušis („Pelėda viską mato“)
 
 
Miškas  pažinime  beribis… Jo paslaptingumas ir grožis, pajausti širdimi, pakylėjo  mus

tauriems darbams, skatino  pasijausti gamtos vaikais  ir atiduoti dėkingumo duoklę

Kūrėjui už Jo nuostabią kūriniją.

 

„Meno kūrinių“,  kelmų ir šaknelių autoriai  (Irena ir Dainius Viršilos).

 

………………………………………………………………………………………………………………

  

„Sakalėlio“ akmenėliai

 

Dar saulė miega. Dar nebunda paukštis.

Dar kalbasi giria su dangumi.

Tokia tyla, kad sniego pūkas girdi,

Kaip šnabžda akmenėlis patvory.

 

Jis prašo žemės, kad padovanotų

Gimimo dieną jam dvi kojeles,

Nes nori jis toli keliauti

Į žemuogių ir pasakų  salas…

            (J. Degutytė)  

 
 
DARŽELIO VYRIAUSIAS “JĖGOS” AKMUO

 

 Kiekvieną rytą, kai  praveriame vartelius, mus pasitinka darželio teritorijos kertinis akmuo

Vaikščiojant po SAKALĖLIO  teritoriją, negalima atsistebėti amžinu gamtos  pasikartojimu, gyvybės laikrodžio veikimu. Kiekvienas medelis, krūmas, lapelis, žolytė, žiedelis, paukštelis žino savo vietą ir laiką šiame gyvybės vyksme…

O   jeigu pavasarį imtų ir nebesikaltų žolė, neišsprogtų pumpurai ir nebeužgiedotų  medžiuose sugrįžę paukščiai… Liktų tik žmonės ir akmenys…

 
JUOSTUOTAS SKEPTRINIS AKMUO
 
Įvairios formos, struktūros akmenys skleidžia šilumą ir šaltį.
Jie teikia estetinį pasigėrėjimą, tam tikrą prieglobstį.
 
 
 
AKMUO “BOBUTĖ” (1)
   BE AKMENS ŠITOJ PIEVOJ BUS LIŪDNA
   TU PALIK AKMENĖLĮ GYVENTI!
   ČIA ŽIOGAI IR VAIKUČIAI PADŪKĘ
    SAULĖS DŽIAUGSMO ATBĖGS PASISEMTI.
 
 
 
AKMUO “BOBUTĖ” (2)
     
 
ŽYDINTIS AKMUO (1)
 
 
 
Akmenys labai gražiai apauga kerpėm, sąmanomis ir atrodo, kad jie pražydę.
 
 
 
ŽYDINTIS AKMUO(2)

 

VIENĄ DIENĄ, PASIVAIKŠČIOJIMO METU  SUSKAIČIAVOME DARŽELIO LAUKO TERITORIJOJE ESANČIUS AKMENIS.TAČIAU ŠARLOTA PASAKĖ, KAD BERŽYNĖLYJE MAČIUSI DAR VIENĄ AKMENĮ, KURIO MATOSI TIK „GALVYTĖ“.

PRADĖJOME „ARCHEOLOGINIUS“ KASINĖJIMUS  IR RADOME….

 

 
ŠIRDIES FORMOS AKMUO
 
 
 
 
 
Š
 
ARLOTA BUVO TEISI.
 
 
 
IŠKASĖME DIDŽIULĮ RIEDULĮ.
 
 
 
TADA JĮ NUPLOVĖME.
 
 
 
VĖLIAU PASTATĖME GARBINGOJE VIETOJE
 
 
 
 
 
ŠARLOTA SU DRAUGĖMIS NUTARĖ AKMENĖLĮ PAPUOŠTI

Šarlota, Viktorija,Saulė

 

MAN ŠIS AKMUO KAIP RETAS AUGALAS!
 
MES JĮ PAVADINOME ŠARLOTOS VARDU


             Irenos Viršilienės  įrengtas alpiunariumas 

 

 
 
Nėra mažų darbų. Kiekvienas darbas yra didelis, jeigu jis atliekamas iš visos širdies.
 
 
 

 

               
               TAI SAULELĖ GYVENA
                AKMENĖLIŲ ŠIRDELĖJ,
                SAKALĖLIO DARŽELY
                AKMENĖLIŲ DAINELĖ.
 
 
Darželio simbolis „Sakalas“
 
 
 
GRANITINIS RIEDULYS

 

 
Dekoratyvinė marmuro skalda

 

 
Granito skalda
 
 
Akmuo dekor blak
 
 
 
Skalda dekor rausva
 
 
   O GERASIS LAUKŲ AKMENĖLI,
    NEIŠTIRPK, „OBUOLĖLIU“ PRINOK!
    MES IŠSEMSIME TAVĄJĄ GĖLĄ,
    VISĄ DIENĄ  TU MEILE LIEPSNOK!
 
 
 
 
TRIKAMPIS AKMUO
 
 
 
 
 
 
Akmuo dekor carrara
 
          TU, SAULELE GEROJI,
           AKMENĖLIUS SUŠILDYK,
           TE DAINELĖ DAINUOJA
            JUJŲ MYLINČIOS ŠIRDYS.
 
 
 
 
AKMENYS PIRAMIDĖS FORMOS
 
 
 
akmuo dekor žalias
 
 
 
Šį akmenį iš savo tėvelio tėviškės atvežė Dainius Viršila
 
 
Vienus žmones akmenys pakeri savo grožiu ir didybe, kitus savo ramybe ir tyla.
Širdimi prie jų prisilietęs žmogus užsikrečia jais.
 
 
 
GRANITINIS RIEDULYS
 
 
PALYDĖJĘS ŽIEMĄ
 DVELKIA ŠILTAS VĖJAS,
 PER BESNIEGĘ ŽEMĘ
 UPELIUKAS LIEJAS…
 
 
 
„Akmeninis upeliukas“

 

 UŽ NAMŲ SAULUTĖ KILO
 DAUG VAIKŲ KIEME PABIRO
 RINKO GRYBUS SAMANOTUS
 PO ŽALIA EGLE SKAROTA.
     
 
N. Vėlyvienės „Akmeninis baravykas“
 
 
 
Akmenys, pavirtę “grybukais”
 
 
Vaikams aiškinama ir akmenų gyvenimo biografija: tai žmogaus gyvenimo palydovas, kuris skleidžia teigiamą energiją, žmogų ramina, guodžia, o kartais pavirsta…
 
 
 
              
 
               AKMENĖLIS TURI ŠIRDĮ-
               JIS JAUČIA IR VAIKĄ SUŠILDO.
               PASAULIS BE AKMENĖLIŲ-
               KAIP ŽEMĖ BE VANDENĖLIO.
 
 
AUKLĖTOJOS NIJOLĖS VĖLYVIENĖS AKMENINĖ BORUŽĖLĖ
 
 
 
        
 PRAŠOM  VISUS   VAIKUČIUS Į „BORUŽĖLIŲ“ GRUPĘ Į SVEČIUS !
 
 
 
 
“Boružėlės vaikučius” puošė: “ Boružiukų”,” Bitučių”, “ Drugelių” ir “Vyturiukų”grupių ugdytiniai

 

Akmenėlių EŽERĖLIAI
 
 
Surinktus prie jūros akmenėlius padovanojo :
Lukas ir Matas Skrebės.“Bitučių“ gr.
 
Saulė ir Šarlota „Drugelių“gr
 

 

 

 
 
Domas Jablonskis „Drugelių“gr.
 
Jurgis Neviera “Drugelių” gr.
 
        
  
  2014 m.
 
 
Armandas Kartanas „Bitučių“gr.
 
 
 

 

 
Robertas Mileris “ Bitučių“ grupė
 
 
 
 
 
 
 
 
Klaudija Merkelis „Boružiukų“ gr.

 

 
 
 
 
 
 
Žmogus ir akmuo. Dailininkas Saulius Vaitiekūnas, savo kūryboje dažnai naudojantis lietuvišką akmenį, taip kalba apie šį laukų riedulį: “Slenksčio akmuo, židinio akmuo, rentinio akmuo… Aplink akmenis mes visą laiką vaikštom. Mes juk pagonys, lietuviai, mes juk esam giliai savo žemėj, ežioj, kiek mus beerdvintų krikščionybė. Mes esame čia, pėdoje, kurios tik tiek ir bėra likę”.
 
 
 
AKMUO VIETOJ SLENKSČIO
 
 
„Akmuo, tai visa Lietuvos istorija: nuo piliakalnių su medinių statinių tvora, sustiprinta akmenimis, laukų ribos ir akmenų dvasių apsauga sodybai.
Tai akmeninės pilys, malūnai ir trobos, akmeninės krosnys, pirtys ir malūnai, tai grindiniai ir takai.
 
 
 
Malūno autorius Dainius Viršila

 

 
 
Gludinti gintariniai akmenukai
 
 
Darželio „Sakalėlis“ teritoriją puošia  25 lauko  RIEDULIAI , kurie rasti darželio teritorijoje
 
 
 
Čia mano akmuo !

PAVADUOTOJA  UGDYMUI  IRENA  VIRŠILIENĖ

 ……………………………………………………………………………………………………………………..

 DARŽELIO MEDŽIAI

Laimingas žmogus, mylintis medžius – didelius, laisvus, augančius nuošaliau nuo kasdienio bruzdesio. Visa, kame slypi laukinė gamtos dvasia, yra tarsi arčiau Visatos, paklūsta dvasiniam begalybės ritmui. Todėl ir laimingas žmogus, ištikimai mylintis medžius ir krūmus, vertinantis paukščius  kaip sau lygius, suvokiantis, kad už tą meilę ir iš jų gauna atlygį.

Medžiai gyvena šimtus metų ir yra it gyvas ryšys tarp mūsų ir mūsų senelių, prosenelių.

  2012-05 mėn. buvo parašyta  knyga – metraštis 

 
PER MEDĮ – Į SIELĄ

 

 (IŠTRAUKOS IŠ KNYGOS)

  Sveiki!   Aš –SAKALĖLIS.

Skraidydamas virš  darželio medžių viršūnių,  aš Jums parodysiu jų pumpurus,  lapus,

žiedus ir   vaisius.  Jei norite pamatyti, skriskite su manimi!

 

 

 

Kaip medžiui  žmogui  reikalingos šakos,

Kad būtų kuo nuo žemės pasikelti

Ir stiebtis vis aukštyn į dangų,

Pasižiūrėt kaip saulė teka,

Sukrauti pumpurą – tą išsiilgtą

Pavasarių nepaprastą žydėjimą-

Ir pamaitinti savo alkią sielą,

Kad būtų kur nutūpti paukščiui…

(S. Račiūnas)

 

Šviesaus atminimo vedėja Valerija  Nemirienė   pasodino pagrindinius šioje  teritorijoje

esančius medžius ir krūmus.

 

 
Norėdami pratęsti pradėtą darbą, kiekvienais metais  su vaikučiais sodiname medelius

 

Darželio teritorijoje pirmosios buvo pasodintos liepos

 

LIEPA – MEDIS AVILYS

 

 
Ši liepa nepaprasta – ji šventa, nes turi 5 kamienus
 DARŽELIO  TERITORIJOJE  AUGA   2  ŠVENTOS LIEPOS
 
 
 
„Pelėdžiukų“ grupės vaikai 2012m.
 
 
 
„Šnekučių namelis“
 
Medžiai  nekantraudami laukia  šiltų dienų, kad galėtų savo nuogas šakas
pridengti naujuoju, žaliuoju apdaru…
 
Darželio „Sakalėlis“ teritorijoje auga 19 LIEPŲ
ĄŽUOLAS – LIETUVIŠKAS    KAVAMEDIS
 
 
 

      …O   kadaise šventą ąžuolyną

         Buvo nuodėmė kirviu paliest

         Juk ne svetima ranka sodino

                         (S. Nėris)
 
 
SODINKIM MEDŽIUS! TEGU AUGA, ŽALIUOJA IR DŽIUGINA ŠIRDĮ ATEITIES KARTOMS …

Žemėj Lietuvos

Ąžuolai žaliuos,

Ąžuolai žaliuos

Žemėj Lietuvos.

(S. Geda)

 

Neužtenka medelį pasodinti, reikia jo  neužmiršti .                             

Prieš akis – jo priežiūra, puoselėjimas. Saulė, lietus

ir vėjai augalą šildys, praus ir gaivins, bet visada

bus  reikalingos globojančios žmogaus rankos.

 
Šis mažylytis ąžuoliukas išaugintas iš ąžuolo gilytės „Pelėdžiukų“ grupės vaikučių.

 

 
Zita Lizdenienė ir „Pelėdžiukų“ grupės vaikai

 

 
Mažiausias darželio ,,Sakalėlis” ąžuoliukas

 

 
 
 
Taip niekas puoštis
Kaip giria net nemėgina-
Argi pasiektum dangų mėlyną
Kaip ąžuolo šaka.
Su debesėliais braido
Ir beržai, eglynas,
Bet jis stovės ilgai ,
Jo šaknys atlaikys ir vėtrą
Pagiežingą, ir liūtis, šalnas…
        (O. Baliukienė)
                                               
 
   
 Darželio „Sakalėlis“ teritorijoje auga : 16 didelių paprastųjų,
15 mažų ąžuoliukų, 1 mažulytis ir 4 dideli raudonieji ąžuolai
 
 
 BERŽAS – BERŽINĖS KOŠĖS MEDIS
 
 
 
 
Jau kad šlama, tai šlama beržynas-
Plaisto vėjas laibąsias šakas

Čia net vasarą niekad nebūna.

Nevėjuotų  dienų.

(A. Jonynas)

 
 

Aš -berželis svyruonėlis

 
 
 
 
Berželis yra pagrindinis vienos iš birželio švenčių –Sekminių – atributas.

 

 
AKIMIRKOS, KURIOS NESIKARTOJA…

 

Ko liūdi, berželi, ko liūdi?

Ko verki, nuleidęs šakas

Kam svyra žalieji lapeliai?

Kam varvini šaltas rasas?

 

 

 
 
 
 
 
Aš -berželis svyruonėlis
Lieknas  mano  liemenėlis

Svyra mano kasos,

Jas atšiaurūs vėjai drasko.

 

 

 
 
 
 
Neverk, svyruonėli baltasis,
 Jau greitai saulutė tekės.
 Bus linksma, gražu  ir malonu
 Iš džiaugsmo  lapeliai mirgės.
 
 
 

 

Darželio „Sakalėlis“ teritorijoje auga 15 berželių

KORĖJINIS KĖNIS

 

 
 

 Darželio „Sakalėlis“ teritorijoje auga 2 kėniai

MAUMEDIS

 

 

Koks aš gražus pavasarį!

 

Darželio „Sakalėlis“ teritorijoje auga 2 maumedžiai

SIDABRINĖ EGLĖ

 
 
 
 
 
 
 
Lietuviui eglė asocijuojasi su lietuvių liaudies pasaka ,,Eglė žalčių karalienė“.
 
 

 

Darželio „Sakalėlis“ teritorijoje auga vienintelė sidabrinė eglė

EGLĖ – SMUIKO MEDIS

 

Sako, garsusis italų muzikos instrumentų meistras Stradivarijus savo smuikus gaminęs iš paprastosios eglės medienos.

 

 

 

 

 

 

Darželio „Sakalėlis“ teritorijoje auga 23 eglaitės

DREBULĖ – DEGTUKŲ MEDIS

 
 

 

Darželio „Sakalėlis“ teritorijoje auga vienintelė drebulė

UOSIS – MEDIS SNAUDALIUS

 

 

 

 Darželio „Sakalėlis“ teritorijoje auga vienintelis uosis

 

PUŠIS – AUKSINIO LIETAUS MEDIS

 

 
 

 …Svyruoja pušelė

     Viena tarp smilčių.

     Iškirsk visą girią,

     Ką nori – daryk.

    Tik mažą pušelę,   

    Maldauju, palik.

 

 

 

Darželio „Sakalėlis“ teritorijoje auga 5 pušys

PAPRASTASIS KLEVAS – SALDŽIAUSIOS  SULOS MEDIS

 
 
 
 

 

Darželio „Sakalėlis“ teritorijoje auga 5 paprasti klevai

 

 

 5 platanalapiai klevai

GLUOSNIS     

 

 

 

 
 
„ Baltasis“ gluosnis „Pelėdžiukų“ grupės aikštelėje

 

Parengė  knygos  PER MEDĮ  - Į SIELĄ   autorės

Mokytoja  metodininkė Irena Viršilienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė  Zita Lizdenienė

 ……………………………………………………………………………………………………………………
 
DARŽELIO TERITORIJOS KRŪMAI
 
 Po kiekvienos nakties vėl gimsta diena, vėl einame jos pasitikti, tikėdami patirti gyvenimo pilnatvę. Nepamirškime, kad ,,skaityti“ žemės knygą geriausiai išmokstama vaikystėje. Todėl raskime laiko su vaikais ne tik pabūti gamtoje, bet ir padėkime jiems stebėti ir tyrinėti gamtą, kad vaikai taptų nuoširdžiais gamtos bičiuliais, žinančiais, jog gamta yra pažeidžiama ir trapi. Ugdykime vaikuose nuovoką, kad mes gamtoje esame tik svečiai, kurie turi elgtis pagarbiai ir atsakingai.  
 
 
  APRASTASIS PUTINAS   
 
 
 
 RAUDONASIS RIEŠUTMEDIS
 
 
 
FORSITIJA   
 
 
 
Forsitija (lot. Forsythia)
 
 

BALTOJI SEDULA

 

ALYVOS – laimės krūmai  

Alyvos (lot. Syringa vulgaris)

 

LANKSVA
 
 Lanksva (lot. Spiraea vanhouttei)

 RŪGŠTUSIS ŽAGRENIS

 Rūgštusis žagrenis (lot. Rhus typhina)
 
 

PENKIALAPIS VINVYTIS

 Vinvytis (lot. Parthenocissus quinquefolia)
 
 
HORTENZIJA
 
 Hortenzija (lot. Hydrangea)
 

SVARAINIS

 Svarainis (lot. Chaenomeles)
 
 

   BALTAUOGĖ MEŠKYTĖ

 Baltauogė meškytė (lot. Symphoricarpos albus)
 

GRAŽIAŽIEDĖ VEIGELĖ

 Gražiažiedė veigelė (lot. Weigela florida)

 

PAPRASTASIS BUKSMEDIS

 Paprastasis buksmedis (lot. Buxus sempervirens)
 
 
SVYRUOKLINIS GLUOSNIS
 
 
 Svyruoklinis gluosnis (lot. Salix babylonica)
 
 
 
 PUOSELĖJANT APLINKĄ…
 
 
  „Ne kiekvienam lemta nuskinti nuo padangių žydrą laimės paukštę, ne kiekvienas gali būti žinomas pasaulyje. Tegul tik jie užauga geri, jautrūs žmonės. Tegul tik jie nepakelia rankos prieš didįjį pasaulio stebuklą – gamtą, o ją myli ir saugo“. Tai darbštaus, jautraus gamtos Bičiulio Leonardo Grudzinsko žodžiai.
 
 
 
 
 
 

TUJOS IR SPYGLIUOČIAI

 Tujos (lot. Thuja)
 
 
 Tuja vakarinė „Danica“
 
 
 Tuja vakarinė ,,Smaragd”
 
 
 Kadagys gulsčiasis
 
 
 Kadagys kininis
 
 
 Kadagys paprastasis ,,Barton”
 
 
 Kadagys gulsčiasis ,,Blue Fore“
 
 Kadagys gulsčiasis ,,Wiltonii”
 
 
 Fortūno ožekšnis
 
 
 Raugerškis tunbergo ,,Golden Rocket“
 
 Lanksva japoninė ,,Goldmound”
 
 
Eglė baltoji
 
 

Arčiausiai tiesos mes esame rudenį.

Pavasaris ateina su šimtu dar neišsipildžiusių vilčių:  parskrenda paukščiai, bunda miškai, laukai ir vandenys, išlipa iš lopšio vaikas, prieš akis visiems dar vasara…

Ir tiktai rudenį metai ir gyvenimas tampa perregimi, nes ruduo – tai atvirumas. Jau nebegali pasislėpti už pavasario vilčių ir pažadų, nebegali pasiteisinti vasaros darbų skuba.

Skambantys rytai, grynas oras, rami kalba,-  pavasarį mes dar nemokėjom ugnies įkurti, vasarą dar kartais dūmai grįždavo atgal, o rudenį pilkos žvakės kyla į dangų – nuo  nesuprantamo per beprotybę ateina išminties metas, ir, tylant paukščių dainoms, slystant paskutiniam lapui iš medžio rankų, žiūrėdami  mes suvokiam – koks nuostabus ruduo!

 

 Spygliuočiai ruošiasi žiemos poilsiui
 
 
 
 Miegantys „Nykštukai“
 

              Kokia skara tave apkloti-ligi pavasario dienų?

              Prie medžio glausiesi -nuogi, belapiai.

              Sodybvietėj senoj gyvensi-  bet jos į dangų pasikėlė baltom vėlėm.  

               Ant akmenio sėdėsi-apsnigs ir užpustys.   

               Miškuos nebūsi-  tenai viršūnėmis medžius  į lauko pusę guldo.  

              Pas mus ateisi-mes nepažinsime tavęs. 

            - Žolynų Motina, klaupiuosi prieš Tave ,  prašau:  

              pavirsk kantrybės žolele- ligi  pavasario  perkūnijos dienų.             

                                                    (J. Almanienė)

                                            

 Parengė  knygos  PER MEDĮ  - Į SIELĄ   autorės

Mokytoja metodininkė Irena Viršilienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė  Zita Lizdenienė

 ………………………………………………………………………………………………………………………
 

Ugdytinių aikštelės

 

TUK-TUK, TUK –TUK.

KAS ČIA KALA?

TAI, MATYT, NETINGINYS!

TUK-TUK,  TUK –TUK,

JIS NEPAISO, KAD IR ŠĄLA;

PAŽIŪRĖKIT – TAI GENYS!

TUK-TUK, TUK-TUK

MARGASPARNIS VARGDIENĖLIS

DIRBA, KALA PER DIENAS!

 
„Geniukų“gr. aikštelė

   

PER AUKSINĮ LAPŲ  TILTĄ  

RUDENIO KLEVŲ SUPILTĄ,

VARPELIU RUGSĖJIS ŠAUKIA

 Į „ MEŠKUČIŲ“ AIKŠTĘ JAUKIĄ.

 

 
„Meškučių“ gr. aikštelė

  

PIEVOS ŽALIOS,

DAUG GĖLIŲ,

GROK, SVIRPLELI,

SMUIKELIU!

 
„Svirpliukų“ gr. aikštelė

                                                      

KAS TEN SKRAIDO

VISĄ DIENĄ,

SU DRYŽUOTU SIJONĖLIU

IR PLONAIS SPARNELIAIS?    

TAI BITUTĖ TRIŪSIA, PLUŠA

TARP MARGŲ GĖLELIŲ

SU DRYŽUOTU SIJONĖLIU

IR PLONAIS SPARNELIAIS.

 

 
„Bitučių“ gr. aikštelė

           

BORUŽĖLĖ PO LAPU,

JAI TENAI LABAI SMAGU.

ŽALIĄ  SPALVĄ JINAI MĖGSTA

IR TENAI GERAI JAI SLĖPTIS.

JI YRA VISA TAŠKUOTA,

LYGTAI BŪTŲ NUSPALVOTA,

JOS TAŠKIUKAI JUK JUODI

IR DAŽNIAUSIAI SEPTYNI.

 

 
„Boružiukų“ gr. aikštelė

 

ŽAIDŽIA MEDY VOVERAITĖ:

STYPYT- SUŽIURO, STRAKT-PAŠOKO;   

 ŠMURKŠT PO LAPAIS SUSIRAITĖ,  

TAI PADRYKT TIK – IR NUŠOKO.

 OI, GRAŽI TA VOVERAITĖ! 

 

 
„Voveriukų“ gr. aikštelė

  

PELĖDŽIUKŲ ŠEIMYNA

SUSKRENDA KAS DIENĄ ČIA

MŪS UOKSELYJE SMAGU

ŽAISTI BŪRYJE DRAUGŲ.

MES VISI TOKIE SKIRTINGI

BET DRAUGE LABAI LAIMINGI.

MĖGSTAM  DIENĄ PAMIEGOT,

O NAKTELĘ PAMEDŽIOT.

ŠOKAM, TRYPIAME, PLASNOJAM,

IR LINKSMAI LINKSMAI KVATOJAM.

 

 
„Pelėdžiukų“ gr. aikštelė
 

ČEŽA SNIEGAS  MUMS PO  KOJOM

Į LOPŠELĮ ATŠOKUOJAM,

MES KIŠKUČIAI, MES  MAŽI,

BUS DAINELĖ MUS GRAŽI.

 

 
„Kiškučių“ gr. aikštelė
 

VYTURIUKS ANT ORO AUKŠTAI

LAKIOJA, PAMATĘS ARTOJĄ,

LINKSMAI GIEDOJO…

VYTURĖLI, GIEDORĖLI,

BEMIRGĖDAMS PRIEŠ SAULELĘ,

MALONINGAI IR DŽIAUGSMINGAI

PAGIEDOKI MAN GIESMELĘ!  

 

 
„Vyturiukų“ gr. aikštelė 

             

 
„Drugelių“ gr. aikštelė

 

MES MAŽI MAŽI NYKŠTUKAI

RAUDONSKRUOSČIAI GIRINUKAI

KAI TRUPUTĮ PATREPSĖSIM

PRIE KELMELIO VĖL SUSĖSIM.

 

 
„Girinukų“ gr. aikštelė

  

Parengė pavaduotoja ugdymui Irena Viršilienė